PARTNER PORTALU
  • BGK

Kielce, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Mostostal Warszawa odstąpił od umowy na realizację ZUO

  • pap/pt    28 października 2015 - 17:02
Kielce, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Mostostal Warszawa odstąpił od umowy na realizację ZUO
Tak miał wyglądać Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Kielc

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras odstąpiło w części niewykonanej od umowy na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku z przyczyn, za które "wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający" - podał Mostostal.
Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%. Wcześniej od umowy odstąpił zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

"Podstawy faktyczne odstąpienia stanowiły: 1. Niedostarczenie przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo wystosowania przez wykonawcę żądania dostarczenia ww. decyzji, 2. Niedostarczenie przez zamawiającego gwarancji zapłaty, o którą wystąpił wykonawca w trybie art. 649 (4) § 1 k.c., w związku z niepewnością co do możliwości kontynuowania robót, 3. Nieuregulowanie należności z tytułu kosztów poniesionych przez wykonawcę z powodu wstrzymania robót przez zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Mostostal Warszawa podał, że nie zgadza się z odstąpieniem od umowy złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach, a dotyczącej budowy zakładu.

23 października Mostostal otrzymał od inwestora oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 19 lipca 2012 r. Jednocześnie spółka poinformowała, że całkowicie kwestionuje odstąpienie od umowy z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw tak prawnych, jak i faktycznych.

Spółka podała wtedy, że w ocenie inwestora, zasadniczym uchybieniem wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy jest brak realizacji robót.

Niemniej jednak roboty budowlane nie mogą być prowadzone, ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

16 marca 2015 roku główny inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót, wyjaśniła wtedy spółka.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.