Kielce, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Mostostal Warszawa odstąpił od umowy na realizację ZUO

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras odstąpiło w części niewykonanej od umowy na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku z przyczyn, za które "wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający" - podał Mostostal.
Kielce, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Mostostal Warszawa odstąpił od umowy na realizację ZUO
Tak miał wyglądać Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla Kielc

Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%. Wcześniej od umowy odstąpił zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

"Podstawy faktyczne odstąpienia stanowiły: 1. Niedostarczenie przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo wystosowania przez wykonawcę żądania dostarczenia ww. decyzji, 2. Niedostarczenie przez zamawiającego gwarancji zapłaty, o którą wystąpił wykonawca w trybie art. 649 (4) § 1 k.c., w związku z niepewnością co do możliwości kontynuowania robót, 3. Nieuregulowanie należności z tytułu kosztów poniesionych przez wykonawcę z powodu wstrzymania robót przez zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Mostostal Warszawa podał, że nie zgadza się z odstąpieniem od umowy złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach, a dotyczącej budowy zakładu.

23 października Mostostal otrzymał od inwestora oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 19 lipca 2012 r. Jednocześnie spółka poinformowała, że całkowicie kwestionuje odstąpienie od umowy z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw tak prawnych, jak i faktycznych.

Spółka podała wtedy, że w ocenie inwestora, zasadniczym uchybieniem wykonawcy, które stanowi podstawę faktyczną do odstąpienia od umowy jest brak realizacji robót.

Niemniej jednak roboty budowlane nie mogą być prowadzone, ponieważ brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

16 marca 2015 roku główny inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie przedmiotowych robót, wyjaśniła wtedy spółka.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE