PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks urbanistyczno-budowlany, cmentarze komunalne: Zmiany projektowane przez MIB będą dotyczyć także nekropolii

  • aw/PAP    2 listopada 2016 - 15:14
Kodeks urbanistyczno-budowlany, cmentarze komunalne: Zmiany projektowane przez MIB będą dotyczyć także nekropolii
Według MIB wprowadzenie przepisu umożliwiającego lokalizację cmentarza komunalnego poza granicami gminy dotyczy zagadnienia funkcjonowania gminy oraz zasad wykonywania przez nią zadań własnych, do których należy prowadzenie cmentarzy gminnych (fot.pixabay)

• Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego dotyczący m.in. lokalizacji cmentarzy jest w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych.
• To reakcja na raport NIK dot. cmentarzy komunalnych.
"MIB aktualnie prowadzi konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt będzie zawierał regulacje usprawniające planowanie przestrzenne, w tym lokalizowanie cmentarzy. Projekt nie dotyczy natomiast kwestii związanych z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy, w tym opłat" - podało biuro prasowe resortu.

Wyjaśniono, że nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej z lipca 2016 r. wprowadziła zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ich efektem jest przeniesienie od 31 sierpnia 2016 r. kompetencji w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok (z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych) do ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska.

Poinformowano, że minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W jego skład wchodzą przedstawiciele m.in. ministrów właściwych do spraw środowiska, administracji publicznej, spraw wewnętrznych, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. "Aktualnie trwają prace zespołu nad tym projektem" - zaznaczono.

Według MIB wprowadzenie przepisu umożliwiającego lokalizację cmentarza komunalnego poza granicami gminy dotyczy zagadnienia funkcjonowania gminy oraz zasad wykonywania przez nią zadań własnych, do których należy prowadzenie cmentarzy gminnych. Zagadnienie to uregulowane jest w ustawie o samorządzie gminnym, której gospodarzem jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

"Jednak propozycja umożliwienia organom gmin stanowienia aktów prawa miejscowego (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których lokalizowany jest cmentarz) dotyczących terenów znajdujących się we właściwości innej gminy może zostać uznana za sprzeczną z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Nie jest zatem możliwe wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom stanowienie aktów prawa miejscowego dla obszarów znajdujących się poza terytorium tych gmin" - dodano.

Co wykazał raport NIK?

Przypomnijmy, w opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzono m.in., że samorządy często lekceważyły kwestie zarządzania cmentarzami komunalnym. Zarzuty kontrolerów dotyczyły np. niesprawdzania zadań zlecanych zewnętrznym firmom.

W Polsce, jak przypominają autorzy raportu, nie ma centralnego rejestru cmentarzy komunalnych i podmiotów nimi zarządzającymi. Z danych uzyskanych przez NIK wynika, że z łącznej liczby 15,5 tysiąca obecnie funkcjonujących obiektów cmentarnych, około 1880 to cmentarze komunalne. Największą część stanowią cmentarze wyznaniowe, tzw. parafialne.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.