PARTNER PORTALU
  • BGK

Kogeneracja szansą na wyższą efektywność ciepłownictwa?

  • RAF    3 lutego 2010 - 14:09

Wytwarzanie ciepła i energii w układzie skojarzonym jest bardziej uzasadnione - i ekonomicznie i społecznie i poprzez pryzmat ochrony środowiska - twierdzi Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.
Kogeneracja, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej, jest szansą na rozwój polskiego ciepłownictwa - uważa Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie promująca markę Ciepło Systemowe (z dużych liter), pod którą skupione są istniejące od wielu lat produkty systemowego ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych oraz dostaw ciepłej wody. Z tych produktów korzysta już ponad połowa polskich gospodarstw domowych oraz firmy i instytucje publiczne, preferujące systemowych dostawców ciepła.

- Łączna efektywność produkcji energii elektrycznej i ciepła w rozdzielonych procesach wynosi średnio ok. 62 proc., natomiast w układzie skojarzonym (kogeneracji) efektywność wzrasta nawet do 85 proc. - czytamy w komunikacie izby.

Kogeneracja daje możliwość poprawienia efektywności energetycznej, podniesienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne.  Upowszechnienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie skojarzonym daje możliwość zmniejszenia o około 30 proc. emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym, co w niedalekiej przyszłości pozwoliłoby na bardzo istotne zmniejszenie wydatków na zakup uprawnień do emisji CO2. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie produkcji odpadów, takich jak żużel i pyły. Efektywność energetyczna obecnie istniejących elektrociepłowni kogeneracyjnych już teraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

- W przyszłości oszczędności mogą być jeszcze większe, jeżeli wzrośnie wielkość skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej - twierdzi Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Dziś główną przeszkodą w rozwoju kogeneracji jest jednak niedoskonały system regulacji prawnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niska opłacalność inwestycji w rozwój tej formy produkcji ciepła i energii elektrycznej.

- Obecne uregulowania prawne, dotyczące rozwoju kogeneracji, są zmieniane. 8 stycznia 2010 r. Sejm dokonał zmian w Prawie energetycznym, w taki sposób, aby ceny ciepła z kogeneracji były traktowane w sposób rynkowy. Zgodnie z polityką energetyczną Polski do roku 2030, przewiduje się wiele innych zmian legislacyjnych, korzystnych dla rozwoju kogeneracji, co w konsekwencji, powinno doprowadzić do podwojenia produkcji ciepła z kogeneracji do roku 2020 – mówi Włodzimierz Kędziora, Członek Zarządu Dyr. ds. Strategii i Polityki Energetycznej Dalkii Łódź.

- Niezbędne jest dalsze poprawianie warunków, które umożliwią inwestowanie w nowoczesne ciepłownictwo, a więc i w kogenerację. Leży to w interesie całego społeczeństwa i dalsze odwlekanie promodernizacyjnych decyzji naraża nas tylko na wyższe koszty i odsuwa w czasie oczekiwaną powszechnie poprawę efektywności energetycznej, technicznej i ekonomicznej naszej branży - dodaje Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.