PARTNER PORTALU
  • BGK

Kołbaskowo wie już jak zapłaci za śmieci

  • przeclaw24.pl    21 października 2012 - 11:59
Kołbaskowo wie już jak zapłaci za śmieci

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Kołbaskowo przyjęto uchwałę w sprawie zasady naliczania opłaty za odbiór śmieci.
Za niespełna 9 miesięcy wejdą w życie nowe zasady odbierania śmieci. od 1 lipca 2013 całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne przejmie samorząd, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do płacenia gminie za ich wywóz. Wraz z systemem odbierania odpadów zmienią się także zasady naliczania opłaty za ich odbiór.

W gminie może obowiązywać tylko jedna metoda wyliczania opłat, spośród czterech do wyboru. Stawka może być ustalona albo proporcjonalnie do liczby osób w mieszkaniu albo będzie zależeć od ilości zużytej wody.

Czytaj też: Przygotowania do odbioru śmieci

Trzeci ze sposobów to opłata liczona od powierzchni naszego mieszkania. Ostatni zakłada ustalenie jednolitej stawki dla wszystkich gospodarstw domowych. Wybierając każdą z nich jedni będą zadowoleni, inni czuć będą się poszkodowani. Każda metoda ustalania opłat ma swoje zalety, ale również i wady.


Na XXI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo przyjęto uchwałę która określa, że „opłata za gospodarowanie odpadami ustalania będzie na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości”. W uzasadnieniu czytamy m.in. że: wójt gminy Kołbaskowo powołał zespół zadaniowy do analizy metod obliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W opinii członków zespołu wszystkie cztery metody są wysoce nieelastyczne lub wręcz niesprawiedliwe, gdyż nie uwzględniają czynników wpływających na rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów.

Metodę zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość uznano za niezasadną ze względu na specyfikę gminy Kołbaskowo, gdyż wielu mieszkańców jest nieujawnionych w nowym systemie np. wynajmuje lokalne lub przebywa na tym terenie okresowo.

 

<!-- pagebreak //-->

Sytuacja może pogorszyć się po 2014 roku kiedy zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy, a system opłat byłby bardzo nieszczelny i koszt zagospodarowania odpadów wytworzonych przez osoby nieujawnione ponieśliby pozostali mieszkańcy.

 


Z pośród czterech dostępnych metod zespół zarekomendował wójtowi, obliczenie opłaty na podstawie ilości zużytej wody. Na rzecz takiego wyboru przemówiły następujące argumenty:

– metoda daje rzeczywisty stopień eksploatacji nieruchomości (np. jeśli ktoś nie zamieszkuje i nie zużywa wody nie płaci za odpady)

– gmina poprzez własną jednostkę PGK będzie jednocześnie operatorem sieci wodociągowej, łatwo może zarządzać systemem w którym opłaty są zależne od zużycia wody

– parametr zużytej wody jest obiektywny i miarodajny, obliczona za jego pomoca opłata jest najsprawiedliwsza z pozostałych możliwych do wyboru metod

– metoda ta jest prosta do zarządzania i nie powinna powodować znaczących kosztów administracyjnych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.