PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejowy spór między województwami

  • GK    7 października 2012 - 10:04
Kolejowy spór między województwami

Najlepsze dla pasażerów byłoby podjęcie przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne współpracy polegającej na wspólnej obsłudze linii Katowice-Olkusz-Kielce oraz na wzajemnej kompensacie pracy przewozowej.
Spółka Koleje Śląskie oświadczyła, że jedyną linią stykową pomiędzy województwami śląskim i świętokrzyskim jest linia Częstochowa-Kielce i na tej linii, podobnie jak w innych przypadkach, oferta przewozowa będzie realizowana w ramach wzajemnej kompensaty pracy przewozowej wykonywanej przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne.

Jednocześnie na linii Katowice-Olkusz-Kielce woj. śląskie złożyło propozycję wzajemnej kompensaty pracy przewozowej, ale nie została ona przez woj. świętokrzyskie zaakceptowana.

W zamian woj. świętokrzyskie zaproponowało wariant polegający na wyłącznej obsłudze tej linii przez Przewozy Regionalne i jej dotowanie na terenie Śląska z budżetu woj. śląskiego.

– Rozwiązanie to nie mogło zostać przyjęte przez woj. śląskie ze względu na to, że oznaczałoby uruchomienie kursów kolizyjnych na linii jednotorowej (na odcinku Strzemieszyce-Sosnowiec Płd.), naruszenie przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – wskazujących organizatorowi komunikacji tryb wyłonienia przewoźnika w drodze postępowania przetargowego lub udzielenia zlecenia podmiotowi wewnętrznemu. Takie rozwiązanie oznaczałoby także wzrost wydatków z budżetu woj. śląskiego – czytamy w oświadczeniu Kolei Śląskich.

Pomimo tych rozbieżności oba województwa osiągnęły kompromis polegający na uzgodnieniu styku w Sławkowie. Połączenie to będzie obsługiwane przez Koleje Śląskie przy wykorzystaniu 8 pociągów kursujących w odstępach dwugodzinnych.

<!-- pagebreak //-->

Koleje Śląskie rozpoczęły rozmowy z zarządcą infrastruktury, spółką PKP PLK, których celem było ustalenie takiego modelu sterowania ruchem na trasie Katowice-Olkusz-Kielce, żeby pociągi obu przewoźników zatrzymywały się równocześnie na stacji w Sławkowie, umożliwiając podróżnym przesiadkę „drzwi w drzwi”.


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.