PARTNER PORTALU
  • BGK

Komitet Regionów za energią odnawialną

  • PAP    1 lutego 2013 - 10:45
Komitet Regionów za energią odnawialną

Skoordynowany system wsparcia finansowego, zwiększenie roli regionów oraz rozbudowa i modernizacja linii przesyłowych – to główne czynniki, które zdaniem członków Komitetu Regionów UE, powinny przyspieszyć rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
W czwartek późnym wieczorem Komitet przyjął opinię dotyczącą energii odnawialnej. Sprawozdawcą opinii był marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, który w swoim wystąpieniu przypomniał m.in., że odnawialne źródła energii w przyszłości będą stanowiły istotną część energii zużywanej przez społeczeństwa europejskie.

„Dlatego niezbędny jest ich skoordynowany rozwój, dla którego kluczowymi powinny być: skoordynowane systemy subsydiów, wspomaganie inwestycji na poziomie pozwalającym na działanie na rynku konkurencyjnym, zwiększenie roli regionów w dystrybucji środków przeznaczonych na wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz tworzenie w regionach centrów energii odnawialnej" - powiedział Stępień.

Przedstawiona przez niego opinia została przygotowana przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. Członkowie KR opinię przyjęli, ale wcześniej wprowadzili do niej poprawki. Najistotniejsza mówi o tym, że kraje UE powinny dążyć do tego, by w 2050 r. cała zużywana przez nie energia pochodziła z odnawialnych źródeł. Stępień był przeciwny wprowadzeniu tego zapisu.

„We wszystkim trzeba zachować umiar. Końcowym efektem naszych działań ma być energia przyjazna dla klimatu i dostępna dla konsumentów w odpowiednich cenach a nadmierne inwestowanie w energię odnawialną może skutkować niekontrolowanym wzrostem tych cen. Dlatego decyzje o likwidacji źródeł opartych na węglu czy elektrowniach jądrowych powinny być podejmowane przez poszczególne państwa" - powiedział Stępień.

Dodał jednak, że mimo tej poprawki jest zadowolony z tego, że KR przyjął opinię ws. energii odnawialnej. Jego zdaniem daje to bowiem podstawy do tego, by realnie zacząć myśleć o racjonalnym i skoordynowanym rozwoju tej gałęzi gospodarki.

„Obecne regulacje będą funkcjonowały do roku 2020. Dlatego ważne jest, by w ciągu najbliższych lat zapowiedzieć i ustalić to, co będzie się dalej działo w tej dziedzinie. Trzeba to zrobić po to, by zachęcać prywatnych przedsiębiorców do inwestycji w źródła energii odnawialnej. Ta opinia to takie wsparcie dla myślenia o tej energii. Opinia zwraca też uwagę na konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, aby tę energię skutecznie odbierać" - powiedział Stępień.

Wyraził też nadzieję, że polityka będzie tak kształtowana, by podkreślać rolę regionów i wykorzystać lokalny potencjał w rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

O tych problemach członkowie ENVE będą wkrótce dyskutowali m.in. podczas seminarium, którego gospodarzem będzie marszałek woj. łódzkiego. W stolicy regionu oraz w pobliskiej Daszynie 6 czerwca 25 członków ENVE zapozna się z wykorzystaniem biomasy, jako alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.

„Gmina Daszyna realizuje na swoim terenie szereg kompleksowych działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ważną rolę w tym procesie odegrali m.in. specjaliści z Politechniki Łódzkiej, dzięki którym możliwe było wdrożenie nowych innowacyjnych technologii" - powiedział Stępień.

Goście z ENVE obejrzą opalane biomasą kotłownie w miejscowościach Mazew i Daszyna, które zasilają w energię cieplną budynki mieszkalne i lokale użyteczności publicznej. Zobaczą też instalacje kolektorów słonecznych dla indywidualnych odbiorców i sieci oświetlenia ulicznego. Zapoznają się również z projektem hybrydowej elektrowni wykorzystującej spalanie biomasy oraz energię wiatru i słońca.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.