PARTNER PORTALU
  • BGK

Komunalne w tyle za innymi mieszkaniami

  • GK    10 września 2012 - 10:25

W pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. oddano do użytku o 338 mieszkań komunalnych mniej niż w analogicznym okresie 2011 r. Przeciętny czas trwania ich budowy wydłużył się o miesiąc i wyniósł 19,6 miesiąca.
Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2012 r.”, w dwóch kwartałach 2012 r. oddano do użytkowania 67845 mieszkań, tj. o 13277 mieszkań (o 24,3 proc.) więcej niż w I-II kwartale 2011 r.

Więcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 8758 mieszkań, indywidualnym – o 3565 mieszkań, spółdzielczym – o 1078 mieszkań, społecznym czynszowym – o 170 mieszkań oraz zakładowym – o 44 mieszkania.

Spadek liczby mieszkań, w stosunku do I-II kwartału 2011 r., odnotowano tylko w budownictwie komunalnym – o 338 mieszkań.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania, w porównaniu z I-II kwartałem 2011 r., zwiększył się udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 6,5 pkt.), spółdzielczym (o 1,2 pkt.) i społecznym czynszowym (o 0,1 pkt.).(Wykres w dziale multimedia)

Zmniejszył się udział budownictwa indywidualnego (o 7,0 pkt.) i komunalnego (o 0,8 pkt.), natomiast udział budownictwa zakładowego, podobnie jak w I półroczu 2011 r., wyniósł 0,2 pkt.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w I-II kwartale 2012 r. wyniosła 105,1 mkw. i była mniejsza o 8,4 mkw. w stosunku do I-II kwartału 2011 r. W budownictwie indywidualnym wyniosła ona 139,6 mkw. a w budownictwie spółdzielczym 59,1 mkw. (odpowiednio o 4,2 mkw. mniej i o 0,8 mkw. więcej niż w I-II kwartale 2011 r.)

<!-- pagebreak //-->

Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków innych niż indywidualne, podobnie jak w I-II kwartale 2011 r., wyniósł 25,9 miesiąca. Przeciętny czas trwania budowy skrócił się w budownictwie zakładowym – do 14,5 miesiąca (o 3,2 miesiąca krócej), społecznym czynszowym – do 17,4 miesiąca (o 1,8 miesiąca krócej) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – do 24,9 miesiąca (o 1,7 miesiąca krócej).

Przeciętny czas trwania budowy wydłużył się natomiast w budownictwie spółdzielczym – do 40,3 miesiąca (o 19,5 miesiąca dłużej) i komunalnym – do 19,6 miesiąca (o 1,0 miesiąca dłużej).

W I-II kwartale 2012 r. rozpoczęto budowę 80681 mieszkań, tj. o 671 mieszkań (o 0,8 proc.) więcej niż w I-II kwartale 2011 r. Więcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 34767 mieszkań (wobec 28529 mieszkań w I-II kwartale 2011 r.) oraz spółdzielczym – 1642 mieszkania (wobec 929 mieszkań).

Mniej mieszkań, w porównaniu z I-II kwartałem 2011 r., rozpoczęto w budownictwie indywidualnym – 43321 mieszkań (wobec 48508 mieszkań), komunalnym – 481 mieszkań (wobec 1081 mieszkań), społecznym czynszowym – 379 mieszkań (wobec 771 mieszkań) oraz zakładowym – 91 mieszkań (wobec 192 mieszkań).

Szacuje się, że w końcu czerwca 2012 r. w budowie było 736,6 tys. mieszkań, tj. o 2,6 proc. więcej niż w końcu czerwca 2011 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.