Komunalne w tyle za innymi mieszkaniami

W pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. oddano do użytku o 338 mieszkań komunalnych mniej niż w analogicznym okresie 2011 r. Przeciętny czas trwania ich budowy wydłużył się o miesiąc i wyniósł 19,6 miesiąca.

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2012 r.”, w dwóch kwartałach 2012 r. oddano do użytkowania 67845 mieszkań, tj. o 13277 mieszkań (o 24,3 proc.) więcej niż w I-II kwartale 2011 r.

Więcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 8758 mieszkań, indywidualnym – o 3565 mieszkań, spółdzielczym – o 1078 mieszkań, społecznym czynszowym – o 170 mieszkań oraz zakładowym – o 44 mieszkania.

Spadek liczby mieszkań, w stosunku do I-II kwartału 2011 r., odnotowano tylko w budownictwie komunalnym – o 338 mieszkań.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania, w porównaniu z I-II kwartałem 2011 r., zwiększył się udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 6,5 pkt.), spółdzielczym (o 1,2 pkt.) i społecznym czynszowym (o 0,1 pkt.).(Wykres w dziale multimedia)

Zmniejszył się udział budownictwa indywidualnego (o 7,0 pkt.) i komunalnego (o 0,8 pkt.), natomiast udział budownictwa zakładowego, podobnie jak w I półroczu 2011 r., wyniósł 0,2 pkt.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w I-II kwartale 2012 r. wyniosła 105,1 mkw. i była mniejsza o 8,4 mkw. w stosunku do I-II kwartału 2011 r. W budownictwie indywidualnym wyniosła ona 139,6 mkw. a w budownictwie spółdzielczym 59,1 mkw. (odpowiednio o 4,2 mkw. mniej i o 0,8 mkw. więcej niż w I-II kwartale 2011 r.)

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE