Komunikacja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Powstanie studium transportowe

Do końca 2019 r. powstać ma studium transportowe dla powstającej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Komunikacja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Powstanie studium transportowe
Prace nad studium transportowe rozpoczęły się jeszcze przed formalnym utworzeniem metropolii (fot.wikipedia.org)

Potem powstać mają modele prognostyczne oraz analizy ruchu. Te prace scenariuszowe mają ułatwić pokazanie przyszłości transportu w regionie i zaproponowanie pod tym kątem optymalnych rozwiązań czy inwestycji. Na koniec powstać ma plan mobilności miejskiej, a złożone w całość opracowanie będzie jeszcze konsultowane społecznie. Cały dokument ma być gotowy do końca 2018.

Szczegółowe badania będą prowadzone na obszarze metropolii oraz Jaworzna (studium zamawiano, zanim jeszcze to miasto zdecydowało o nieprzystępowaniu do nowego organizmu). Część badań ankietowych czy też badań ruchu zostanie wykonana także na terenie wokół metropolii oraz w przylegających do subregionu centralnego gminach sąsiednich województw.

W przygotowanie studium zaangażowały się już: Związek Subregionu Centralnego, poszczególne samorządy, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz urząd marszałkowski i jego spółka Koleje Śląskie. Ostatnio do tej grupy dołączyli też przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych.

Satysfakcję z zaangażowania w prace nad studium zarządcy kolejowej infrastruktury wyraził prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński - w kontekście wcześniejszej informacji, że w obecnej perspektywie finansowej PLK nie zrealizują rozbudowy linii kolejowej E 65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy. Inwestycja ta umożliwiłaby tworzenie kolei metropolitalnej.

W tej sprawie Chęciński spotkał się niedawno z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem i przedstawicielami PLK. Uzyskał informację, że powodem rezygnacji z przedsięwzięcia są niewystarczające środki europejskie (z programu CEF), deklarację wiceministra Bittela co do starań, aby kolej metropolitalna znalazła się w rządowym Programie dla Śląska, a także zobowiązanie PLK do włączenia się w prace nad koleją metropolitalną (w kontekście studium i współpracy z metropolią).

"Jest propozycja, aby - jak już ukonstytuują się władze metropolii - podpisały one z PLK porozumienie o współfinansowaniu projektowania czy też szerszej współpracy, aby wspólnie przeznaczyć pewne środki na rozwój transportu szynowego w metropolii. Ze strony PLK jest pełna otwartość na taką współpracę" - wyjaśnił Chęciński.

Jak informował wcześniej Związek Subregionu Centralnego, celem powstającego studium transportowego jest wsparcie powstającej metropolii w realizacji jej ustawowych zadań. Wśród nich są planowanie, koordynacja, integracja i rozwój publicznego transportu zbiorowego (w tym transportu drogowego, kolejowego i innego transportu szynowego), a także zrównoważonej mobilności.

Jednym z celów studium ma być wyznaczenie wspólnego kierunku polityki transportowej dla wszystkich objętych nim samorządów (metropolii plus Jaworzna). Ma to być szczególnie zasadne wobec specyfiki konurbacji śląsko-dąbrowskiej, w której obecnie szereg miast na prawach powiatów ma własne, odrębne priorytety transportowe.

Dziugieł wyjaśnił, że dokument w tym kontekście wskaże m.in. postulowanie kierunki planowania przebiegu nowych połączeń drogowych czy rowerowych. Koordynatorzy przedsięwzięcia uczulili już samorządy, że sugestie studium mogą nie pokrywać się z ich indywidualnymi politykami; mają jednocześnie nadzieję, że samorządy w tym zakresie zweryfikują swoje plany.

Dokument finansują m.in. Związek Subregionu Centralnego i Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (oraz być może po wyborze władz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Jego przygotowanie wspierają środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość zamówienia wynosi blisko 6 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE