PARTNER PORTALU
  • BGK

Konieczna jest większa retencja wody i modernizacja oczyszczalni

  • PAP/AT    23 lutego 2017 - 08:52
Konieczna jest większa retencja wody i modernizacja oczyszczalni
Problemem jest zbyt mała retencja wód (fot.pixabay.com)

• W Polsce jest zbyt mała retencja wód.
• Aby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu, konieczne jest większe zatrzymywanie na wsi i w miastach wód opadowych i ich lepsze zagospodarowywanie - to jeden z wniosków, jaki płynie ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
• Konieczna jest też dalsza budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, opracowanie i wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom suszy.
Autorzy Strategii zwracają uwagę, że szczególnym problemem w Polsce jest zbyt mała retencja wód, spowodowana przez m.in. wzrost powierzchni uszczelnionych (rozbudowę miast czy rozwój infrastruktury transportowej) i zmiany w produkcji rolnej (np. utrata oczek śródpolnych).

Z dołączonej do SOR mapy przedstawiającej klimatyczny bilans polskiego rolnictwa wynika, że zdecydowana większość naszych farmerów boryka się z problemem niedoboru wody. Najgorzej jest w pasie zachodnim, ciągnącym się od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź i dalej na południe od Warszawy w kierunku wschodniej granicy. Na zrównoważony bilans wskazuje się jedynie w północnych częściach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, południowej części woj dolnośląskiego, w woj. śląskim w okolicach Katowic i w Małopolsce w okolicach Krakowa czy na styku woj. podkarpackiego i lubelskiego. Z kolei, nadmiar wody występuje głównie na terenach górskich, w południowej części woj. śląskiego i podkarpackiego.

W Strategii podkreśla się, że wieloletnie utrzymywanie się niekorzystnego bilansu wodnego, czyli występowanie podtopień i suszy, szczególnie na wsi, gdzie dominują słabe klasy gruntów, powoduje ich marginalizację. Niski poziom wód w glebie i towarzyszący temu niski stan wód w ciekach powoduje też większe stężenia zanieczyszczeń wód także tych odprowadzanych do Bałtyku.

Czytaj też: Sieci wodociągowe i kanalizacja w Polsce: Regiony poczyniły spory postęp

"Wieloletnie zaniedbania gospodarki wodnej, wynikające z jej niedoinwestowania, są przyczyną zbyt małej wielkości zasobów zmagazynowanych w sztucznych zbiornikach wodnych oraz niskiej efektywności systemu ochrony przeciwpowodziowej kraju. Skuteczność obniżenia ryzyka powodzi wymaga bowiem równoległego prowadzenia działań nietechnicznych, szerokich zmian w gospodarce przestrzennej i odbudowy retencji terenowej (...) Ponieważ dostęp do odpowiedniej ilości zasobów wód dobrej jakości jest warunkiem rozwoju, konieczne jest zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej" - wskazali autorzy dokumentu.

Jak czytamy w SOR, należy utworzyć jednolitą strukturę zarządzania gospodarką wodną w układzie zlewniownym. Tego wymaga też od nas Unia Europejska. Jak przekonuje resort środowiska taki sposób zarządzania ma wprowadzić nowe Prawo wodne. Oprócz koordynacji inwestycji przeciwpowodziowych, ma ono wpłynąć też na racjonalniejsze wykorzystywanie wód zarówno tych powierzchniowych, jak i podziemnych.

Strategia uwypukla też konieczność wprowadzenia takiego prawa, które regulować będzie zagospodarowanie wód w miejscu ich opadu i przez to łagodzenie negatywnych zmian klimatycznych. Dla przykładu, na terenach wiejskich niebezpieczne jest pustynnienie gleb przez brak opadów. Z kolei na terenach zurbanizowanych szczególnym problemem są podtopienia występujące np. w czasie burz.

W SOR zaznaczono, że powinny powstać mapy dyspozycyjnych zasobów wodnych do wykorzystania przez ludność, przemysł, rolnictwo i inne gałęzie gospodarki. Konieczna jest też dalsza budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, opracowanie i wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom suszy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • ratio, 2017-02-25 21:20:01

    tnijcie dalej drzewa, betonujcie miasta. Jeden minister zaleca racjonalną gospodarkę wodną, a drugi rżnie drzewa, żeby woda szybciej spływała. co za mądry rząd...
  • Magda, 2017-02-24 10:28:50

    Sami na własnych działkach i w gosporastwach możemy zbierać bezcenną deszczówkę do specjalnych pojemników na deszczówkę, jak np. aquacan do nabycia przez internet: przydomu.pl/nawadnianie/zbiornik-na-deszczowke-aquacan-ican360-360l-cegla-.html