PARTNER PORTALU
  • BGK

Konsultacje strefy Tempo 30 i strefy Tempo 70 w Radomiu

  • GK    26 września 2011 - 09:35
Konsultacje strefy Tempo 30 i strefy Tempo 70 w Radomiu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w informuje o możliwości wprowadzenia w centrum Radomia strefy ruchu Tempo 30 oraz zwiększenia prędkości jazdy do 70 km na wybranych odcinkach ulic przelotowych.
Strefa Tempo 30 zostałaby wprowadzona w ścisłym centrum Radomia – na obszarze położonym pomiędzy ulicami: 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta, Tochtermana, Bernardyńską, Lekarską, Wałową, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego i Kelles-Krauza (powyższe ulice, stanowiące granicę strefy, nie wchodzą w jej skład).

Maksymalna prędkość pojazdów na obszarze strefy Tempo 30 byłaby ograniczona do 30 kilometrów na godzinę. Zwiększyłoby to znacząco bezpieczeństwo ruchu na ulicach generujących znaczny ruch pieszy.

Ulice objęte strefą Tempo 30 stałyby się także bardziej przyjazne dla niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów oraz osób starszych i niepełnosprawnych. To ograniczenie spowodowałoby płynniejszą jazdę samochodów i zwiększenie przepustowości skrzyżowań.

Średnia prędkość pojazdów poruszających się w ruchu miejskim jest niższa aniżeli 30 km/h, a kierowcy jadący z mniejszą prędkością są skłonni do zachowania mniejszych odstępów przy przejazdach przez skrzyżowania.

W obrębie projektowanej strefy Tempo 30 występuje też odcinek, na którym nadmierna prędkość pojazdów stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Jest to fragment ulicy Kilińskiego (od ulicy Staszica do ulicy Focha).

W tym przypadku proponuje się zastosowanie fizycznego elementu uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych. Takie rozwiązanie ogranicza prędkość pojazdów, ale jednocześnie nie stanowi przeszkody dla uczestników ruchu, przy zachowaniu właściwej prędkości.

Mając na uwadze stale zwiększający się udział ruchu rowerowego przy jednoczesnym braku fizycznej możliwości budowy w ścisłym centrum Radomia wydzielonej infrastruktury rowerowej, właśnie wprowadzenie strefy Tempo 30 umożliwi zachowanie bezpiecznych relacji dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo w obrębie strefy może ponadto być wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmentach ulic Focha oraz Witolda (pomiędzy placem Jagiellońskim a ulicą Kilińskiego).

Wdrażając strefę Tempo 30 można uzyskać takie efekty, jak ograniczenie liczby pojazdów wykorzystujących centralne ulice Radomia do tranzytu międzydzielnicowego, a także znaczące ograniczenie hałasu i emisji spalin dzięki wymuszonej płynności jazdy. Jak wynika z doświadczeń miast, które już wprowadziły i dalej rozwijają strefy, w dość istotny sposób przekłada się to na wzrost komfortu życia ich mieszkańców.

Strefy Tempo 70 objęłyby ulice: Warszawską (od Kusocińskiego do granicy miasta), Żółkiewskiego (w całości), aleję Wojska Polskiego (w całości), Zwolińskiego (w całości), Kielecką (od ronda Jana Łaskiego do granicy miasta), NSZZ Solidarność (w całości), Wolanowską (od NSZZ Solidarność do granicy miasta), Czarnieckiego (w całości), Szarych Szeregów (w całości), Maratońską (w całości) i aleję Grzecznarowskiego (od tunelu pod torami do ronda Matki Bożej Fatimskiej).

W obrębie tejże strefy zostałaby zwiększona dopuszczalna prędkość jazdy do 70 kilometrów na godzinę. Pomimo ustawowego ograniczenia prędkości w mieście do 50 kilometrów na godzinę, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zwiększenie prędkości na tych ulicach, których geometria zapewnia właściwe odseparowanie ruchu samochodowego od pieszego. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że na tych ulicach faktyczna prędkość jazdy jest wyższa niż 70 km/h.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: