PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrakt wart 108 mln zł w chorzowskiej oczyszczalni

  • Bolesław Bezeg/PAP - wnp.pl    5 listopada 2009 - 06:56
Kontrakt wart 108 mln zł w chorzowskiej oczyszczalni

Podpisano kontrakt w ramach Projektu Funduszu Spójności pt. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach . Wykonawcą będzie konsorcjum firm: BUDIMEX Dromex i Cadagua (Hiszpania).
W błyskach fleszy i obiektywach kamer zawarto wczoraj umowę na modernizację oczyszczalni ścieków Klimzowiec w Chorzowie. Szum medialny nie był bez przyczyny, albowiem wartość prac oszacowano w projekcie na 108 mln zł, a cały projekt opiewa na 31,8 mln euro. Umowę podpisali w imieniu Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prezes Krzysztof Broż i członek zarządu Bartłomiej Jarocha, konsorcjum wykonawców reprezentowali prezes Budimex-Dromex S.A. Paweł Ignacok oraz prezes Calagua S.A. Tomasz Witek.

Przebudowa oczyszczalni to ostatni etap projektu obejmującego też całkowite zakrycie koryta rzeki Rawy, które przecina Chorzów i Świętochłowice. Dawne źródła Rawy wyschły w wyniku szkód górniczych. Korytem rzeki płyną niemal wyłącznie ścieki komunalne i przemysłowe. Według koordynującego prace na projektem Bartłomieja Jarochy (CHŚPWiK), specyfika położenia obu miast spowodowała, że Rawa już nigdy nie będzie odkrytą rzeką - nie jest bowiem możliwe odprowadzanie z nich ścieków inną drogą niż korytem rzeki.

Dlatego zdecydowano, by przebudować ok. 5-kilometrowe koryto Rawy - od Świętochłowic, przez Chorzów, do "Klimzowca" - przekształcając je w zamknięty kanał ściekowy. Roboty na Rawie powoli dobiegają już końca, w przyszłym roku wykonawca ma już tylko wyrównywać teren dawnego koryta i nasadzać w jego miejscu zieleń.

- Przez ponad pięćdziesiąt lat przez nasze miasto przebiegał otwarty ściek i wreszcie udaje się to zmienić - to duży krok cywilizacyjny - powiedział Marek Kopel prezydent Chorzowa. - Istotne jest także to, że miasto odzyska tereny wokół Rawy, których  do tej pory ze względu na fetor nie można było sensownie zagospodarować.

Prócz przykrycia Rawy, chorzowsko-świętochłowicki projekt objął m.in. zamknięcie ok. 1,4 km innych otwartych dotąd kanałów ściekowych, wymianę ponad 32 km sieci wodociągowej oraz 7 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę m.in. doprowadzenia do koryta Rawy ścieków ze świętochłowickiej dzielnicy Chropaczów. Prace te kosztowały dotąd ok. 130 mln zł.

- Nasza oczyszczalnia została uruchomiona w 1997 r, po 30 latach budowy,zatem już w momencie rozruchu otrzymaliśmy obiekt przestarzały technicznie i technologicznie - powiedział Piotr Banaszek kierownik oczyszczalni. - Po modernizacji będzie samowystarczalna energetycznie, bowiem ogrzewanie i energię elektryczną zapewni nam produkawanie 6000m3 biogazu na dobę. Będzie to tzw. energia zielona.

Kluczowym dla mieszkańców regionu efektem modernizacji "Klimzowca" będzie poprawa jakości wody, która po wypłynięciu z oczyszczalni płynie dalej Rawą m.in. przez centrum Katowic. Specjaliści określają ją obecnie jako "podczyszczoną", zawiera m.in. zbyt wiele azotu i fosforu. Przebudowa zapewni też hermetyzację obiektu - obecnie fetor często dociera m.in. do liczącego ponad 25 tys. mieszkańców osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

Przebudowa obiektów i instalacji oczyszczalni, która rozpocznie się jeszcze w listopadzie tego roku, m.in. umożliwi osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach, ograniczy hałas i zagrożenie skażeniem powietrza, a także zmniejszy wilgotność (a tym samym objętość) osadów. Wokół obiektu nasadzona zostanie roślinność pełniąca rolę naturalnego ogrodzenia i filtra.

Dotychczasowa technologia mechaniczno-biologiczna w "Klimzowcu" zostanie m.in. uzupełniona o fermentację mezofilową, która prócz biologicznego unieszkodliwiania osadów umożliwia pozyskiwanie z nich gazu na cele energetyczne. W obiekcie staną jednostki kogeneracyjne, zaopatrujące go w ciepło i prąd.

Wydajność zmodernizowanej oczyszczalni nie zmieni się - będzie w stanie oczyszczać, choć z lepszym niż dotąd skutkiem, 110 tys. m sześc. ścieków na dobę. Współczynnik RLM obiektu, odnoszący ilość trafiających do oczyszczenia ścieków do liczby hipotetycznych stałych produkujących zanieczyszczenia mieszkańców, wyniesie 270 tys.

Łączna wartość projektu obejmującego zakrycie Rawy i modernizację "Klimzowca" to prawie 32 mln euro. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności - blisko 23 mln euro - sięga 70 proc. całości kosztów. Pozostałe środki pochodzą z budżetów Chorzowa i Świętochłowiec, środków CHŚPWiK i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rawa to największy prawobrzeżny dopływ Brynicy. Zlewnia Rawy obejmuje teren o powierzchni około 90 km kw., jej długość to ok. 19,4 km. Przepływa kolejno przez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, Katowice i Mysłowice. Odcinek Rawy przebiegający przez Świętochłowice i Chorzów przewidziano do wykreślenia z rejestru rzek. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.