PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrola NIK: budynki komunalne coraz starsze i droższe w utrzymaniu

  • pt    17 kwietnia 2015 - 08:30
Kontrola NIK: budynki komunalne coraz starsze i droższe w utrzymaniu
Budynki komunalne są coraz starsze i bardziej zaniedbane- stwierdziła NIK - fot. mat.prasowe

W związku ze złym stanem technicznym i brakiem środków na remonty, w ciągu 3 lat liczba budynków komunalnych w Polsce spadła o prawie 10 proc. – alarmuje NIK.
Zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych, dlatego ich stan techniczny ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w latach 2011-2013.

Czytaj: Mieszkania komunalne w Pleszewie powstaną w formule PPP

Jak podkreśla Izba ciągły niedobór środków na remonty i modernizację sprawiał, że zarządcy często wykonywali remonty budynków jedynie w minimalnym zakresie, a gminy coraz częściej zmuszone były podejmować decyzje o rozbiórce lub sprzedaży zdekapitalizowanych budynków.

W okresie 2011-2013 zasób budynków gminnych, w tym tych najstarszych, zmniejszył się o 10 proc. NIK podkreśla, że sprawa wymaga pilnego rozwiązania w obliczu rosnącego i niezaspokojonego zapotrzebowania na mieszkania komunalne wśród osób o niskich dochodach.

Aż 75 proc. wszystkich budynków komunalnych w gminach objętych kontrolą stanowiły obiekty oddane do użytku jeszcze przed 14 sierpnia 1961 r. Wiele z nich znajdowało się w złym stanie technicznym, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia, a nierzadko i życia ludzi.

Do 90 proc. wzrosła liczba najstarszych budynków zakwalifikowanych do różnego rodzaju napraw. W 2013 r. naprawy głównej (tj. wymiany co najmniej jednej części budynku) wymagało 40 proc. budynków, a do napraw bieżących zakwalifikowano połowę zasobu oddanego do użytku przed 1961 r.

Jednak pula środków na remonty sukcesywnie się zmniejszała, powodując pogłębianie się zjawiska tzw. „luki remontowej”, czyli różnicy między rzeczywistymi potrzebami na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac remontowych a nakładami na remonty.

W okresie objętym kontrolą na remonty brakowało ok. 1 mld zł. Tymczasem stopień pokrycia niezbędnych nakładów w tym okresie spadł z 20 proc. do 8 proc. i wyniósł w sumie ok. 132 mln zł.

Deficyt środków sprawiał, że przy planowaniu remontów zarządcy musieli ograniczać zakres prac do limitów kwot określonych przez gminę. Konsekwencją było dalsze pogarszanie stanu technicznego budynków i obniżanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także zmniejszenie zasobu mieszkaniowego gminy.

W związku ze złym stanem technicznym budynków i brakiem środków na remonty, w ciągu 3 lat z użytku wyłączono 925 obiektów, a liczba budynków komunalnych, w tym tych najstarszych w skontrolowanych gminach, spadła o prawie 10 proc.. Odsetek budynków przeznaczonych do opróżnienia i wyburzenia wzrósł z 4,6 proc. w 2011 r. do 5,5 proc. w 2013 r.

W badanym okresie jedynie na terenie dwóch gmin, spośród 21 skontrolowanych podmiotów, zasób mieszkaniowy się zwiększył. NIK podkreśla, że malejąca liczba budynków komunalnych skutkuje wydłużonym czasem oczekiwania na przydział mieszkania.

Taka sytuacja powoduje, że gmina musi przeznaczać coraz większe środki na odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego w ustawowym terminie.

Jednocześnie poziom środków przeznaczanych przez gminy na poprawę stanu technicznego budynków i ich bezpiecznego użytkowania oraz rozproszenie potencjalnych źródeł finansowania tych zadań w gminach nie pozwalają na racjonalne gospodarowanie budynkami komunalnymi.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • antyurzednik, 2015-04-17 16:56:23

    Kurcze wszędzie śmie...rdzi aż nie miło. A nasi politycy udowadniają, że 5 lat temu był zamach, albo inne bzdury, a tu każda jednostka to patologia.