PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości przy przewozie odpadów

  • PAP    26 lutego 2013 - 20:12
Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości przy przewozie odpadów

- Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości przy wwozie i wywozie odpadów do i z Polski. Izba wytyka niedostateczny nadzór Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz uchybienia w działaniach resortu finansów, szefa Służby Celnej, komendanta głównego Straży Granicznej.
Celem kontroli prowadzonej od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. była ocena wypełniania przez organy administracji rządowej obowiązków wynikających z rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów.

Z informacji z efektów kontroli wynika, że NIK stwierdziła nieprawidłowości w wypełnianiu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska obowiązków wynikających z unijnego rozporządzenia z 14 czerwca 2006 r.

Czytaj też: Trzeba przesunąć wdrożenie ustawy śmieciowej

"Przemieszczanie odpadów, w tym wykorzystanie zezwoleń i wykonywanie innych decyzji Głównego Inspektora dotyczących mpo (międzynarodowe przemieszczanie odpadów - red.), nie podlegało dostatecznemu nadzorowi" - napisano w dokumencie.

Najwyższa Izba Kontroli wykazała też uchybienia w realizacji zadań, wynikających z tego rozporządzenia, wykonywanych przez ministra finansów, szefa Służby Celnej, komendanta głównego Straży Granicznej oraz skontrolowanych naczelników urzędów celnych i komendantów oddziałów Straży Granicznej.

Kontrolerzy Izby wskazali m.in. na "brak pełnej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami nadzorującymi mpo", a także "niespójność działań służb w zapobieganiu przewozom nielegalnym".

Według nich podczas przeprowadzania przez Straż Graniczną i Służbę Celną kontroli transportów odpadów oraz w przeprowadzaniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontroli wykonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów "występowały utrudnienia spowodowane brakiem informacji dotyczących mpo".

NIK oceniła też, że sprawy dotyczące uznawania za odpad uszkodzonych pojazdów, wwożonych do Polski jako towar, "prowadzone były w GIOŚ nierzetelnie, bez należytej staranności w postępowaniu dowodowym i w oparciu o oceny stanu technicznego sporządzane na zlecenie właścicieli pojazdów". "Nosiło to znamiona korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania" - podkreśliła NIK.

Stwierdziła też, że w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Komendzie Głównej Straży Granicznej i Ministerstwie Finansów posiadano "niekompletne i niespójne dane dotyczące liczby przypadków nielegalnego mpo". Zdaniem kontrolerów brak pełnych danych wynikał m.in. z niezgłaszania do Głównego Inspektora wszystkich przypadków nielegalnego wwozu odpadów.

NIK podaje, że w latach 2008-11 organem właściwym do wydawania zezwoleń na przywóz i wywóz odpadów do i z Polski oraz przewóz odpadów tranzytem przez terytorium Polski był Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W tym okresie wwieziono do i wywieziono z Polski oraz przewieziono przez teren naszego kraju ponad 5 mln ton odpadów.

Jak napisano w raporcie, kierownicy skontrolowanych jednostek nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych NIK.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wskazał w odpowiedzi, że podjęto prace eksperckie w kontekście rzetelnego prowadzenia postępowań dowodowych w sprawie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci uszkodzonych pojazdów. Ponadto do akt każdej sprawy wprowadzono metryki dokumentu oraz rozpoczęto prace nad procedurą wewnętrzną w zakresie wydawania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Z kolei resort finansów stwierdził, że "zagadnienie międzynarodowego przemieszczania odpadów zostanie ujęte w planachkontroli wewnętrznych na rok 2013 wybranych granicznych izb celnych".

Komendant Główny Straży Granicznej poinformował natomiast, że zagadnienie dotyczące przemieszczania odpadów zostaną ujęte w planach kontroli realizowanych przez Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także w toku wizyt studyjnych, prowadzonych przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej w ramach nadzoru służbowego.

"Wprowadzono obowiązek zamieszczania w elektronicznym systemie ewidencjonowania kontroli Bezpieczeństwo w Komunikacji, którego koordynatorem jest Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej, przypadków powiadamiania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz właściwych miejscowo prokuratorów przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej o nielegalnym przemieszczaniu odpadów" - dodano.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.