PARTNER PORTALU
 • BGK

Kontrole bez zapowiedzi rozwiążą problem nielegalnych wysypisk śmieci?

 • pt    24 stycznia 2018 - 13:15
Kontrole bez zapowiedzi rozwiążą problem nielegalnych wysypisk śmieci?
W ostatnich miesiącach doszło do wielu przypadków odkrycia nielegalnych wysypisk odpadów (fot.fotolia)

Jeśli samorządy będą wybierały w przetargach na odbiór i zagospodarowania odpadów oferty poniżej realnych kosztów, trudno będzie o wyeliminowanie nielegalnych procedur pozbywania się śmieci – podkreśla wiceminister Sławomir Mazurek.
 • W ostatnich miesiącach doszło do wielu przypadków odkrycia nielegalnych wysypisk odpadów.
 • Koszty rekultywacji takich miejsc spadają na samorządy.
 • Pojawiają się postulaty zmiany prawa odnośnie karania za nielegalne działania w gospodarce odpadami.

Poseł Małgorzaty Pępek założyła interpelację w sprawie magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

Posłanka napisała m.in.:  - Liczne i powtarzające się przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych są powodem apelu samorządowców o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zmian, które powstrzymałyby ten proceder.

Jak zauważyła, problem ten szczególnie mocno dotyczy województwa śląskiego, w którym istnieje wiele terenów będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej, a które ponownie stają się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście gospodarowania odpadami.

Czytaj też: Problem, któremu winne są samorządy

Zdaniem posłanki kozłem ofiarnym pozostają samorządy, które zobligowane do wypełniania nieskutecznych przepisów prawa, nie są w stanie zabezpieczyć interesów własnych wspólnot.

- To one ostatecznie pozostają z problemem groźnych lub niebezpiecznych odpadów, którymi muszą się zająć w zastępstwie po upadających czy zamykanych przedsiębiorstwach – napisała Małgorzata Pępek.

Jej zdanie doświadczenia takich miast jak Bytom, Piekary Śląskie, Rybnik, Wodzisław Śląski, które już odczuły skutki niewydolności systemu gospodarowania odpadami, wymuszają konieczność zmian regulacji prawnych zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i karnym.

Czytaj też: Nielegalne wysypiska w Bytomiu

Posłanka przypomina apel samorządowców, którzy uważają, że regulacją o charakterze zapobiegawczym powinno być wprowadzenie obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku.

Chodzi o zabezpieczenie środków finansowych, które w razie konieczności byłyby wykorzystywane do przywrócenia środowiska do właściwego stanu sprzed.

Posłanka postuluje także wprowadzenie regulacji prawnych o charakterze represyjnym, uruchamianych już po wykryciu nielegalnego procederu, tj. nowych administracyjnych kar pieniężnych oraz przepisów karnych dotyczących wykroczeń związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Posłanka zapytała resort środowiska m.in. o to czy poddane pod rozwagę zostaną propozycje wprowadzenia nowych regulacji o charakterze zapobiegawczym oraz represyjnym.

Minister Sławomir Mazurek napisał w odpowiedzi, że znowelizowana ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje m. in. prowadzenie ewidencji odpadów jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zdaniem wiceministra zmiany te umożliwią bieżącą – on line (a nie jak dotychczas okresową) – weryfikację danych dotyczących transportów odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów utworzonej w ww. bazie. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów jak i zdalnie przez właściwe organy.×
KOMENTARZE (7)

 • Podatnik, 2018-01-30 00:10:50

  Do Mazurek i Potęga.. Faktycznie,wielokrotnie mądrzy ludzie, których wymieniał również PS,o tym mówili. Uszczelnić system,brać przykłady z innych miast zachodnich/Drezno/,dopuścić do głosu fachowców, Padały nazwiska Sedler,Bartoszkiewicz,Skiba. Zaprosić do ministerstwa,zaoferować odpowiednie stanow...iska,niech pomogą w tej wieloletniej IMPROWIZACJI, Chcemy wiedzieć za co płacimy!!Chcemy uzyskać pełną informację o % recyklingu,jak działają spalarnie,kto je kontroluje,czym nas trują,co robią z odpadem it.d.it.d. Panie ministrze Mazurek dosyć ściemy! To co dzisiaj się dzieje w całym zagospodarowaniu odpadów to SABOTAZ.  rozwiń
 • może to można leczyć?, 2018-01-24 17:49:13

  Do Prof. Glass: oj istotnie - otumanienie hamertykańskiemoże...
 • Prof. Glass, 2018-01-24 16:37:14

  Jedna hamertykańscy Żydzi mieli rację głosując za Niemcami przed wojną, bo ten biedny otumaniony kraik nie jest w stanie wygenerować normalnych procedur przyjaznych mieszkańcom.Ale to już prezent komuny: kmiotów wpuszczono do miast, a ci zrobili z tego swój prywatny folwark