PARTNER PORTALU
  • BGK

Krajowy program gospodarki odpadami do konsultacji

  • pt    4 kwietnia 2016 - 13:30
Krajowy program gospodarki odpadami do konsultacji
Konsultacje Krajowego Programu Gospodarki Odpadami potrwają do 25 kwietnia (fot.pixabay.com)

• Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami z 9 marca 2016 r.
• Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został skierowany do konsultacji.
Dokument zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, prognozę zmian, cele oraz
kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 25 kwietnia.

Krajowy plan gospodarki odpadami, wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, obejmuje zakres zadań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju.

Projekt krajowego planu w całości znajdziecie tutaj

Aktualny Kpgo przyjęty został Uchwałą Rady Ministrów 24 grudnia 2010 r. i powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co 6 lat - tym samym aktualny Kpgo powinien zostać zaktualizowany do końca roku 2016.

Dodatkowo jednak w dokumencie Umowa Partnerstwa, który jest dokumentem określającym kierunki interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020, dla Polski został określony warunek ex ante, który zakłada promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dyrektywa zobowiązuje Polskę do spełnianie kryterium jakim jest istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE.

Od spełnienia m.in. tego kryterium uzależnione jest otrzymanie przez Polskę środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Brak aktualizacji Kpgo uniemożliwi pozyskanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na ten cel, a to kwota. ok. 1,163 mld euro.

W związku z tym, że wojewódzkie plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z krajowym planem gospodarki odpadami, aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami powinna być jak najszybciej uchwalona.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Jolanta , 2016-04-09 20:45:06

    Aby zaistnialy jakiekolwiek pozytywne zmiany odczuwalne dla mieszkańców okolicznych skladowisk odpadów lub kompostowni potrzebna jest ustawa odorowa.