Krajowy program gospodarki odpadami do konsultacji

• Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami z 9 marca 2016 r.
• Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został skierowany do konsultacji.
Krajowy program gospodarki odpadami do konsultacji
Konsultacje Krajowego Programu Gospodarki Odpadami potrwają do 25 kwietnia (fot.pixabay.com)

Dokument zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, prognozę zmian, cele oraz
kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 25 kwietnia.

Krajowy plan gospodarki odpadami, wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, obejmuje zakres zadań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju.

Projekt krajowego planu w całości znajdziecie tutaj

Aktualny Kpgo przyjęty został Uchwałą Rady Ministrów 24 grudnia 2010 r. i powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co 6 lat - tym samym aktualny Kpgo powinien zostać zaktualizowany do końca roku 2016.

Dodatkowo jednak w dokumencie Umowa Partnerstwa, który jest dokumentem określającym kierunki interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020, dla Polski został określony warunek ex ante, który zakłada promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dyrektywa zobowiązuje Polskę do spełnianie kryterium jakim jest istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE.

Od spełnienia m.in. tego kryterium uzależnione jest otrzymanie przez Polskę środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Brak aktualizacji Kpgo uniemożliwi pozyskanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na ten cel, a to kwota. ok. 1,163 mld euro.

W związku z tym, że wojewódzkie plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z krajowym planem gospodarki odpadami, aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami powinna być jak najszybciej uchwalona.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Aby zaistnialy jakiekolwiek pozytywne zmiany odczuwalne dla mieszkańców okolicznych skladowisk odpadów lub kompostowni potrzebna jest ustawa odorowa.

Jolanta , 2016-04-09 20:45:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE