PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków: Od 8 stycznia nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania

  • JS    2 stycznia 2018 - 18:37
Kraków: Od 8 stycznia nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania
Fot. ZIKiT

Od początku drugiego tygodnia stycznia w Krakowie zaczną obowiązywać nowe regulacje w Strefie Płatnego Parkowania. Najwięcej zmian dotyczyć będzie zasad wydawania abonamentów mieszkańca. Największa z dotychczasowych stref, czyli P1, zostanie podzielona na cztery obszary.
• Od 8 stycznia ogólnodostępne abonamenty postojowe wydawane będą wyłącznie dla konkretnego pojazdu w oparciu o jego numer rejestracyjny – abonament będzie w systemie przypisany do danego numeru rejestracyjnego.

• Zlikwidowane zostaną abonamenty na okaziciela.

• Abonament postojowy mieszkańca będzie teraz przysługiwał wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze SPP i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie.

Zmiany przede wszystkim mają na celu ograniczyć przypadki nabywania abonamentów mieszkańca przez osoby do tego nieuprawnione. – Według naszych szacunków, ok. 5,5 tys. abonamentów mieszkańca posiadają osoby, które nie mieszkają na obszarze Strefy Płatnego Parkowania – informuje Piotr Kącki z zarządu Miejskiej Infrastruktury, spółki odpowiedzialnej za zarządzanie SPP.

– Osoby te wykorzystywały poprzednie liberalne regulacje, by korzystać z bardzo niskiej ceny abonamentu należnego tylko mieszkańcom obszarów objętych obowiązkiem wnoszenia opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej. Mamy nadzieję, że ograniczenie liczby abonamentów wydawanych osobom do tego nieuprawnionym zwiększy dostępność miejsc postojowych i znacznie ułatwi znalezienie kierowcom wolnego miejsca na obszarze strefy – dodaje Kącki.

W celu ograniczenia liczby przypadków nadużywania dotychczasowych zasad wydawania abonamentów Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę wprowadzającą nowe zasady funkcjonowania SPP, w tym wydawania abonamentów mieszkańca. Tanie abonamenty mieszkańca mają teraz być wydawane wyłącznie faktycznym mieszkańcom SPP, którzy kupili samochód – są jego właścicielami/współwłaścicielami lub mają prawo do pojazdu w oparciu o leasing albo umowę kredytową.

Od 8 stycznia ogólnodostępne abonamenty postojowe wydawane będą wyłącznie dla konkretnego pojazdu w oparciu o jego numer rejestracyjny – abonament będzie w systemie przypisany do danego numeru rejestracyjnego. Zlikwidowane zostaną abonamenty na okaziciela. To rozwiązanie będzie ułatwieniem dla kierowców, którym zdarzało się zapomnieć wyłożyć za szybą druku abonamentu. Teraz kontroler będzie mógł sprawdzić, czy dany samochód figuruje w systemie, jako pojazd z opłaconym postojem (podobnie, jak w przypadku opłat wnoszonych za pomocą aplikacji mobilnych). – Nie będzie zatem już konieczności wydawania druków abonamentów dotychczas wystawianych za przednią szybą pojazdu. Znacznie przyśpieszy to procedurę wydawania abonamentów – informuje Kącki.

Abonament postojowy mieszkańca będzie teraz przysługiwał wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze SPP i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie. Będzie można go wyrobić tylko dla samochodu, który się posiada na własność lub w leasingu albo na kredyt. – W przypadku posiadania samochodu na własność wnioskodawca powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania. Samochody użyczone, czy służbowe nie będą mogły otrzymać abonamentu tego typu – wyjaśnia Kącki.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.