PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków walczy o 50 procentowy poziom recyklingu

  • pt    18 maja 2015 - 16:00
Kraków walczy o 50 procentowy poziom recyklingu

Krakowska sortownia odpadów zmieszanych - fot.krakow.pl

Uruchomiona w 2014 roku w Krakowie nowoczesna sortownia odpadów zmieszanych pozwoliła na osiągnięcie 25 procentowego poziomu odzysku. Jednak, aby uniknąć kar, w 2020 roku do ponownego użytku musi trafić 50 proc. śmieci.
2014 rok zamknął się w Krakowie poziomem recyklingu w wysokości prawie 20 proc. To więcej o prawie 6 proc. niż wymagała Unia Europejska na ubiegły rok. - Współczynnik poprawił się jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku.

– W pierwszym kwartale 2015 r. – przy pełnej mocy nowej sortowni odpadów zmieszanych – poziom recyklingu wzrósł do ponad 25 proc. – poinformował Rafał Korbut, z-ca dyrektor ds. gospodarki odpadami MPO Kraków.

Jak osiągnąć 50 proc. odzysku?

Jednak miasto już teraz zastanawia się, jak zwiększyć ilość odpadów, które uda się odzyskać. – Po pierwsze, zmodernizowana będzie sortownia odpadów segregowalnych. Za kwotę 11,5 mln zł, w ramach unijnego programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stary zakład zostanie unowocześniony. Zamontowanych zostanie kilka nowych linii sortowniczych – wymienia Rafał Korbut.

Według wstępnych szacunków, modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnej poprawie segregacji u źródła, zwłaszcza w blokach oraz uruchomieniu Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów pozwoli podnieść poziom recyklingu do 35 proc.

– Dlatego tak ważna jest poprawa jakości sortowania odpadów przez mieszkańców. Chodzi o to, żeby już u źródła było jak najwięcej odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Wtedy uda nam się spełnić unijne normy. W przeciwnym razie, grożą nam wysokie kary – wskazywał zastępca dyrektora ds. gospodarki odpadami MPO.

Aby zwiększyć świadomość mieszkańców, krakowska spółka będzie kontynuować programy edukacyjne i akcje informacyjne, które mają zachęcić krakowian do jeszcze lepszej segregacji.

Przypomnijmy, że oddana rok temu sortownia odpadów zmieszanych powstała w ramach projektu „Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów - Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz”.

Instalacja pozwala na wyodrębnienie jak największej ilości odpadów nadających się do odzysku i recyklingu, a węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia przetworzenie śmieci nienadających się do recyklingu w paliwo alternatywne wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach.

Co ważne, dzięki oddanej w zeszłym roku instalacji na wysypisko odpadów nie trafia ani kilogram nieprzetworzonych śmieci.

Centrum Ekologiczne Barycz

Nowa sortownia wchodzi w skład Centrum Ekologicznego Barycz. Jest to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów (instalacji) związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach Centrum Ekologicznego Barycz działają: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), sortownie, kompostownia , punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.