PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków wygrał Las Wolski

  • GK/krakow.pl    12 października 2011 - 12:55
Kraków wygrał Las Wolski

Miasto wygrało proces w sprawie skarg złożonych na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Las Wolski”. Dzięki temu tereny objęte ochroną w planie pozostaną niezabudowane.
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył – z korzyścią dla miasta – pięć skarg złożonych na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski”.

Zarzuty dotyczyły zapisów planu uniemożliwiających zabudowę na działkach będących własnością osób wnoszących skargi. Nieruchomości te stanowią strefę buforową, położone są pomiędzy terenami zurbanizowanymi a kompleksem leśnym Lasu Wolskiego.

bszar ten, według obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (z którym ustalenia planu zagospodarowania muszą być zgodne) zawiera się w terenach otwartych, bez prawa zabudowy.

W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał m.in., że w uchwale o planie zachowany został obiektywny porządek prawny, dotrzymana została zgodność ze studium a także nie doszło do naruszenia zasad ani trybu sporządzania planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski” – obowiązujący od 9 sierpnia 2010 r. – został sporządzony przez zespół projektowy Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Objęto nim najcenniejszą przyrodniczo część Krakowa, Las Wolski oraz strome stoki położone po jego północnej i południowej stronie. Jednym z ważnych zadań planu jest powstrzymanie powstającej na tych stokach zabudowy (możliwej do realizacji w przypadku jego braku, w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy) i pozostawienie tych obszarów jako otuliny, gwarantującej zachowanie w możliwie naturalnym stanie kompleksu leśnego Lasu Wolskiego.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.