PARTNER PORTALU
  • BGK

Krakowski program pomocy lokatorom

  • GK/krakow.pl    19 sierpnia 2011 - 11:04
Krakowski program pomocy lokatorom

Gmina Miejska Kraków, organizuje IV edycję Programu Pomocy Lokatorom.
Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący gminę.

Zgłosić się mogą też osoby, które utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia do 30 września 2011 r. oraz te osoby, które osiągnęły średni miesięczny dochód nie przekraczający następujących kwot: gospodarstwo jednoosobowe 2548, 63, dwuosobowe 2184,54, wieloosobowe 1820,45.

Kandydaci powinni zaoferować zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 mkw powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł i złożyć oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.

Muszą też złożyć oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia, spełniające przedstawione powyżej kryteria a otrzymały lokal mieszkalny z zasobu gminy, w przypadku zobowiązania się do spełnienia następujących przesłanek: rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu i opuszczenia w/w lokalu, wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu, wykonania prac obciążających najemcę w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do gminy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku konkursu ofert przekroczyłyby 50 proc. miesięcznych dochodów rodziny oferenta, odmawia się przyjęcia oferty.

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert.

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Internecie pod adresem www.bip.krakow.pl
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: