PARTNER PORTALU
  • BGK

Krok do rozbudowy składowiska

  • AW    23 lutego 2011 - 12:06

Zmniejszenie ilości odpadów, budowa kompostowni, zakup nowego sprzętu – to główne założenia unijnego projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.
- Nasza spółka będzie realizować zadanie o wartości ponad 50 mln zł, dzięki któremu przedłuży się możliwość magazynowania odpadów w Zakurzewie bez konieczności budowania nowego składowiska. Projekt umożliwi także wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach – mówił prezydent Robert Malinowski.

Mowa o unijnym projekcie pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.  Projekt obejmuje realizację pięciu zadań: budowę instalacji kompostowania i modernizację istniejącej sortowni, rozbiórkę pryzm energetycznych IA, IIA, IB, IIB, rozbudowę kwatery Ia oraz drenażu odwadniającego, budowę obiektów i infrastruktury technicznej, a także zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania składowiska. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia oraz wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny i urządzenia wraz z modernizacją obiektów. Wdrożenie tych rozwiązań spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych.

- Zastosowanie technologii recyklingu organicznego, czyli kompostowania umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie - informuje biuro prezydenta.

Dyskutowane są  również możliwości podpisania międzygminnego porozumienia w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku „Modernizacją Składowiska Odpadów w Zakurzewie” realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego zostaną przedłożone na posiedzeniach poszczególnych rad gmin.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.