PARTNER PORTALU
  • BGK

Krosno: przyjęli inne stawki niż się umawiali

  • krosnocity.pl    8 lutego 2013 - 19:48
Krosno: przyjęli inne stawki niż się umawiali

13,50 zł zapłacą mieszkańcy Krosna jeśli odpady będą “zmieszane”. Jeżeli przynajmniej 20 proc. odpadów będzie segregowanych, zapłacą nieco mniej, bo 9 zł. Takie stawki przyjęła Rada Miasta głosami Klubu Samorządowego. Pozostali radni są oburzeni, bo pod głosowanie nie poddano niższych propozycji, omawianych na komisji.
Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami podjęto na nadzwyczajnej sesji 07 lutego. W sumie głosowano nad kilkoma projektami: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno, zmiany uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wszystkie projekty były związane z dostosowaniem systemu odbioru śmieci do przepisów nowej ustawy.

Czytaj też: Rychło mogą się posypać śmieciowe zarządzenia zastępcze

Sesję poprzedziła Komisja Gospodarki Komunalnej, która odbyła się dzień wcześniej (06.02). Pomimo oporu Przewodniczącego Komisji Roberta Hanuska (Klub Samorządowy), jak i Przewodniczącego Rady Stanisława Słysia (Klub Samorządowy), nasza redakcja śledziła również obrady komisji. Obaj radni się temu sprzeciwiali, jednak po blisko 30 minutach wymiany zdań, ustąpili zgodnie ze Statutem Miasta (§ 63 ust.2. Posiedzenia Komisji są jawne), Ustawą o Samorządzie Gminnym (Art. 11b. 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji (...) ) i Art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatel ma prawo do do uzyskiwania informacji, które obejmuje też dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Trwająca kilka godzin dyskusja na komisji wpłynęła na kształt podejmowanych na sesji uchwał.

Radny Zbigniew Kubit zwracał uwagę na niekonsekwencję, w jednym miejscu zapisano, że w ramach opłaty gmina przyjmie odpady zmieszane w dowolnej ilości, a w innych planowano wprowadzanie na różne sposoby limitów (np. 60 l. odpadów zmieszanych na osobę, za większe ilości trzeba byłoby dopłacać).

Limitowanie ilości odpadów uzasadniał naczelnik Ochrony Środowiska, Krzysztof Smerecki, podkreślając, że byłby to mechanizm zachęcający do segregowania odpadów, zmniejszania ich ilości, a w efekcie cały system byłby tańszy. Złą stroną tego rozwiązania byłoby to, że nadal mogłyby pojawiać się dzikie wysypiska i podrzucanie śmieci komuś innemu (żeby uniknąć dodatkowych opłat). Radni zdecydowali o pozostawieniu zapisu o odbiorze "w każdej ilości", co zostało uwzględnione w podjętych 07 lutego uchwałach.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.