PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto będzie dostarczać kosze na śmieci?

  • GK    18 listopada 2011 - 07:19
Kto będzie dostarczać kosze na śmieci?

Gminy, oprócz odbierania śmieci i ich zagospodarowania będą mogły – za dodatkową opłatą – świadczyć też usługi, takie jak dostarczanie pojemników na śmieci czy ich mycie.
Ministerstwo Środowiska przypomina, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Czytaj też: Rozporządzenia śmieciowe na finiszu

W przypadku dróg publicznych obowiązki te należą do zarządu drogi, a na terenie budowy – do wykonawcy robót budowlanych.

Czytaj też: Za zmianą w śmieciowej ustawie muszą iść zmiany w głowie

Na pozostałych terenach obowiązki te należą do gminy i w tym zakresie mogą (ale nie muszą) być elementem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Od decyzji gminy będzie zależało, czy odrębnie nabędzie pojemniki, czy też zleci podmiotowi odbierającemu odpady komunalne (o ile będzie to zamieszczone w SIWZ).

Czytaj też: Jak przygotować plan gospodarki odpadami?

Jednocześnie brak jest podstaw, by obowiązek wyposażenia nieruchomości przypisać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Czytaj też: Przetarg obowiązkiem gminy

MŚ informuje w swojej interpretacji, że – oprócz usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania – art. 6q ust. 4 ustawy dopuszcza świadczenie przez gminę usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za dodatkową opłatą.

Do takich dodatkowych usług może należeć dostarczenie pojemników do zbierania odpadów czy ich mycie. Takie dodatkowe usługi w zakresie wykonywania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości mogą świadczyć również przedsiębiorcy, nie jest to bowiem objęte zakresem „władztwa” gminy.

„Natomiast w tych przypadkach, gdy odpady będą odbierane na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym odpady nie ma przeszkód, by obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów przejął na siebie podmiot odbierający te odpady” – czytamy w interpretacji Ministerstwa Środowiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.