PARTNER PORTALU
 • BGK

Lasy Państwowe powinny przedstawić informację, jak dużo odpadów tam trafia

 • Bartosz Dyląg    20 lutego 2014 - 16:32
Lasy Państwowe powinny przedstawić informację, jak dużo odpadów tam trafia

Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nie działają, firmy które wygrały przetargi po dumpingowych cenach, wywożą śmieci do lasu - twierdzi poseł Zbyszek Zaborowski. - Stan gospodarki odpadami nie zmieni się z dnia na dzień, ale się poprawia - odpowiada Małgorzata Szymborska z departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska.
Na środowym posiedzeniu połączonych komisji ochrony środowiska i samorządu terytorialnego Zbyszek Zaborowski z SLD przypomniał, że według danych resortu ochrony środowiska ilość odpadów składowanych nielegalnie zwiększyła się o 40 proc.

Zaborowski podkreślił, że konieczna jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, bo na razie efekty ekologiczne są odwrotne od zamierzonych. Jego zdaniem rośnie ilość śmieci wywożonych do lasów bądź zasypywanych na żwirowiskach przez małe podmioty gospodarcze, które wygrały przetargi na wywóz odpadów po dumpingowych cenach.

- Gminy nie mają żadnych realnych instrumentów do walki z tym zjawiskiem. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska także z tym sobie nie radzi - zaznaczył Zaborowski.

Zbyszek Zaborowski podał przykład żwirowiska w pobliżu centrum Piekar Śląskich, gdzie składowane są odpady. Jego zdaniem, ani władze gminy, ani Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest w stanie rozwiązać tego problemu.

W opinii Tadeusza Arkita z PO przepisy działają, ilość śmieci w lasach nie rośnie.

- W tym systemie tylko idiota pójdzie wyrzucić śmieci do lasu, jeżeli płaci do gminy, a gmina skutecznie egzekwuje obowiązek wywozu śmieci - powiedział Tadeusz Arkit.

Zdaniem Arkita, rzeczywiście trzeba uszczelnić system nadzoru nad firmami, które wywożą odpady.

Andrzej Sztorc z PSL zaznaczył, że poza sporadycznymi incydentami ustawa działa.

- W gminach które znam, obserwuję zdecydowaną poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami - podkreślił Andrzej Sztorc.

Zdaniem Małgorzaty Szymborskiej z departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska gminy mają zapisane w ustawie instrumenty, z których nie korzystają. Gmina ma obowiązek kontrolować podmioty, z którymi zawarła umowy. Jeśli gmina w przetargu określa cenę za wywóz odpadów na poziomie 1-2 zł od osoby to jest to niewłaściwe, ale winę ponosi tu samorząd, a nie ustawa, czy firma.

Szymborska dodała, że ustawa i akty wykonawcze określają m.in. standardy dla wyłonionych w przetargach firm odbierających odpady, dlatego ich sprawdzanie jest możliwe. W niektórych przypadkach nie jest to jednak robione.

- Naszym zdaniem stan gospodarki odpadami w gminach wygląda coraz lepiej. W departamencie widzimy poprawę w ilości segregowanych odpadów, świadomości mieszkańców, mamy pierwsze sprawozdania, jak gminy wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie - powiedziała Małgorzata Szymborska.

Szymborska wyjaśniła, ze powstają nowe instalacje, coraz więcej odpadów tam trafia, tworzy się rynek odpadów, pooprawia się jakość segregowanych odpadów, które chcą przyjmować papiernie.

- Stan gospodarki odpadami nie zmieni się z dnia na dzień, ale się poprawia - odpowiadała Małgorzata Szymborska z departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Arkadiusz Litwiński z PO zaproponował, by Lasy Państwowe przedstawiły informację o tym, jak dużo odpadów jest wywożonych do lasów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • JodekMordka, 2014-02-24 18:48:12

  To są tylko pozorujące działania aby nas uśpić. Następny krok to sprzedaż lasów. Nie wierzę w czyste intencje "urzędników"
 • Eterno Vagabundo, 2014-02-22 23:53:53

  Gdy się sytuacja W tej sprawie nie zmienia, Winnych karać karą Ciężkiego więzienia.
 • Di Scarico de Neapolitano, 2014-02-22 18:13:22

  "Ilość śmieci wywożonych do lasów bądź zasypywanych na żwirowiskach przez małe podmioty gospodarcze, które wygrały przetargi na wywóz odpadów po dumpingowych cenach". Dlatego SLD chce wysokich opłat za odpady tak aby wielkie konsorcja śmieciowe z całej Europy wydrenowały nasze kieszenie za...sypując nieczynne żwirowiska. SLD nie chce aby gminne firmy zajmowały się odpadami tak jak to jest w całej Zachodniej Europie na zasadzie "przedsiębiorstw użyteczności publicznej - precz ze zgniłym Zachodem - u nas musi być inaczej i drogo!  rozwiń