PARTNER PORTALU
  • BGK

Legnica odnawia miejską zieleń

  • legniczanin.pl    19 marca 2013 - 09:42
Legnica odnawia miejską zieleń

Rusza kolejna edycja legnickiego programu „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”. Projekt realizowany jest przez gminę, przy aktywnym współudziale mieszkańców, już od szeregu lat.
Chodzi o systematyczne, wspólne wzbogacanie miejskiej zieleni o nowe krzewy i drzewa. Uzupełniają one powstałe wcześniej ubytki, wprowadzają nowe nasadzenia szczególnie na terenach zielonych służących rekreacji, na nieużytkach i w naturalnych siedliskach roślinnych.

Miasto opracowało zasady projektu. Wszystkie podmioty zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu składają wnioski o przydział materiału roślinnego. Poza wyspecyfikowaniem gatunków roślin, ich ilości, przewidywanego harmonogramu prac, terminu przygotowania terenu i wykonania nasadzeń, powinna być określona funkcja zadania np. zieleń izolacyjna, remont placu zabaw w zakresie zieleni towarzyszącej, odnowa zieleni wnętrza blokowego, odtworzenie nasadzeń alejowych itp.

Przygotowane sadzonki przekazywane są wnioskodawcom bezpłatnie, po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń. Zabiegi sadzenia powinny być wykonane z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości od budynków, budowli i sieci uzbrojenia podziemnego.

Wnioskodawcy powinni samodzielnie odebrać i posadzić przyznany im materiał roślinny zgodnie z przedłożonym projektem i zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej. Rośliny muszą być też przez nich w przyszłości pielęgnowane, szczególnie zaś podlewane w czasie suszy.

Dotychczasowe doświadczenia współpracy legnickiego samorządu w dziele odnowy miejskiej zieleni z administratorami zasobów mieszkaniowych, zarządcą dróg, placówkami oświatowymi, działkowcami, firmami i innymi podmiotami, a zwłaszcza z lokalnymi społecznościami, są niezwykle budujące i zachęcające. Zielona inicjatywa gminy staje się wspólną sprawą legniczan.

Wnioski o udział w programie należy składać do Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel.76 72-12-330, fax 76 72-12-115 do końca grudnia danego roku z przewidywaną realizacją na rok następny. Wszyscy, którzy w tym terminie złożyli swe deklaracje, już wkrótce będą mogli zgłaszać się po materiał do tegorocznych wiosennych nasadzeń.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat udziału w programie udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, tel.76 72-12-330.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.