Łódź zmieniła zasady wykupu i najmu miejskich nieruchomości

• Nowe zasady wykupu komunalnych domków jednorodzinnych przyjęła łódzka rada miejska.
• Zmieniono progi dochodowe dla starających się o lokale socjalne.
Łódź zmieniła zasady wykupu i najmu miejskich nieruchomości
W Łodzi zmieniono progi dochodowe dla starających się o lokale socjalne (fot.pixabay.com)

Nowe kryteria dochodowe dla najemców miejskich mieszkań i zasady wykupu komunalnych domków jednorodzinnych przyjęła podczas ostatniej sesji łódzka rada miejska.

Jak wyjaśniał wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński, ta druga uchwała jest wynikiem negocjacji z mieszkańcami - z korzyścią dla lokatorów.

Zgodnie z dokumentem, najemcom, którzy do końca 2017 r. złożą wnioski o wykup nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi udziela się bonifikaty w wysokości 70 proc. od wartości domu - w przypadku budynków wybudowanych przed 1 stycznia 1946 r., 40 proc. - w przypadku budynków wybudowanych pomiędzy 1.01.1946-31.12.1989 r., 30 proc. - w przypadku budynków wybudowanych po 31.12.1989 r.

Do tych zapisów są jednak zastrzeżenia. Najemcom, którzy do końca 2017 r. złożą wnioski o wykup nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, a wyremontowanych lub zmodernizowanych przez miasto pomiędzy 1.01.1946-31.12.1989 r. udziela się bonifikaty w wysokości 40 proc. (bez względu na datę wybudowania budynku), a w przypadku przeprowadzenia takich prac przez miasto po 1989 r. - w wysokości 30 proc.

Nowe kryteria dochodowe dla najemców miejskich mieszkań i zasady wykupu komunalnych domków jednorodzinnych przyjęła podczas ostatniej sesji łódzka rada miejska (fot.lodz.pl)
Nowe kryteria dochodowe dla najemców miejskich mieszkań i zasady wykupu komunalnych domków jednorodzinnych przyjęła podczas ostatniej sesji łódzka rada miejska (fot.lodz.pl)

Ponadto, wysokość bonifikat obniża się o 10 proc., jeśli najemca złoży wniosek o wykup nieruchomości w 2018 r.

Wysokość bonifikat zostanie obniżona o kolejne 10 proc., jeśli wniosek zostanie złożony po 2018 r.

W przypadku działki nie przekraczającej 300 m kwadratowych obowiązywać będą wspomniane wcześniej bonifikaty. Jeśli działka będzie większa, zostanie zbyta według wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż jej wartość.

W innej uchwale przyjęto również założenie, że średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie będzie mógł przekraczać 255 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 205 proc. kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku lokali socjalnych są to odpowiednio 100 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 70 proc. w wieloosobowym. Umożliwi to udzielenie pomocy najbiedniejszym osobom nieposiadającym własnych mieszkań, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, ale też zaspokoi potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach, a takie są właśnie założenia Polityki Społecznej 2020+ dla Łodzi.

Jak tłumaczą w łódzkim magistracie, dotychczas zdarzało się, że wnioski o najem lokali socjalnych były odrzucane, gdyż wnioskodawcy przekraczali próg dochodowy o kilka czy kilkanaście złotych. Osoby, które zarabiają więcej niż w powyższych kryteriach, mogą się starać o wynajem lokalu w WTBS lub w systemie deweloperskim.

Stanowisko UOKiK

Zmiany te są także wynikiem stanowiska prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji Konsumentów, który uważa, że ze względu na proces rewitalizacji mienia komunalnego miasto, utrzymując poprzednie kryteria, mogłoby udzielać niedozwolonej pomocy publicznej.

Kolejna zmiana dotyczy programu wynajmu lokali na czas związany ze stosunkiem pracy, a więc głównie dla najlepszych studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Osoby składające wniosek o mieszkanie w tym trybie muszą wykazać, że nie ukończyły 30. roku życia.

Ponadto, uprawnionymi do najmu tego typu lokali są osoby wskazane przez prezydenta Łodzi ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe lub rodzaj wykonywanej pracy, realizujące zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej.

Co więcej, zmiana przeznaczenia takiego lokalu może nastąpić po upływie nie 5, ale 10 lat od daty zawarcia umowy najmu i to po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE