PARTNER PORTALU
  • BGK

Łupkowe gminy ogarnie szczęście

  • GK    18 października 2012 - 09:53
Łupkowe gminy ogarnie szczęście

Przy rocznym wydobyciu rzędu 6 mld metrów sześciennych gazu łupkowe gminy dostaną 86 mln zł z opłaty eksploatacyjnej.
Według ministra środowiska Marcina Korolca, pieniądze z wydobycia gazu ziemnego dla wszystkich szczebli samorządów to absolutna nowość. W listopadzie Ministerstwo Środowiska przedstawi do konsultacji projekt ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Pokoleń. Prezentacja dokumentu rozpocznie proces konsultacji projektu ustawy ze społeczeństwem, w tym z branżą wydobywczą.

Czytaj też: Łupki nas pobudzą gospodarczo

Założenia do ustawy przewidują specjalne opodatkowanie wydobywania ropy i gazu oraz sprawiedliwy podział zysków pomiędzy inwestorów, budżet państwa i budżety samorządów. Model podatkowy uwzględnia ryzyka i koszty prowadzonej działalności po stronie inwestora.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmie również węglowodory – będzie to podatek od przychodów (tzw. royalty) i wyniesie 5 proc. wartości wydobytego gazu i 10 proc. wartości wydobytej ropy.

Wprowadzony zostanie nowy podatek od dodatnich przepływów finansowych – podatek od zysków, którego stawka wyniesie 25 proc. (tzw. cash flow tax). Wzrośnie także do 24 zł opłata eksploatacyjna za wydobycie gazu wysokometanowego i do 20 zł za wydobycie gazu zaazotowanego.

Opłata eksploatacyjna za gaz z pokładów węgla pozostanie na obecnym poziomie (0 zł). Opłata eksploatacyjna trafi bezpośrednio do gmin (w 60 proc.), powiatów (w 15 proc.) i województw (w 15 proc.) oraz do NFOŚiGW (w 10 proc.). Opłaty za użytkowanie górnicze pozostaną bez zmian. Nowe podatki wejdą w życie najwcześniej w 2015 r., o ile wcześniej zostanie uwolniony rynek gazu.

Łącznie wszystkie obciążenia podatkowe (tzw. government take) – włącznie z np. CIT i podatkiem od nieruchomości – wyniosą ok. 40 proc. zysków brutto przemysłu wydobywczego.

<!-- pagebreak //-->

Według wiceministra Piotra Woźniaka przyjęty model opodatkowania wydobycia będzie najbardziej przyjazny w Europie, tak aby był zachętą dla inwestorów do lokowania kapitału w wydobycie gazu w Polsce.

– Ale istotą korzyści z gazu i ropy łupkowej nie będą podatki dla państwa, a tańszy gaz i energia dla przemysłu i gospodarstw domowych. Na tym polegać będzie nasz sukces łupkowy – mówi wiceminister.

Dzięki ustawie samorządy wszystkich trzech szczebli (gmina, powiat, województwo) uzyskają nowe i zwiększone dochody bezpośrednio trafiające do ich budżetów. Dzięki temu dochody z wydobycia będą się rozkładać na cały region. Powiaty i województwa zostaną po raz pierwszy uwzględnione w nowym podziale dochodów z wydobycia gazu i ropy.

Jak przyznaje minister środowiska Marcin Korolec, pieniądze z wydobycia gazu ziemnego dla wszystkich szczebli samorządów, to absolutna nowość.

– W połączeniu z czterokrotnym zwiększeniem stawki opłaty eksploatacyjnej, która od zawsze trafia – bez pośrednictwa budżetu państwa – do budżetów samorządów powinno stanowić silny impuls do rozwoju regionów – tłumaczy minister.

Dla inwestorów ustawa oznacza zwiększenie pewności inwestowania zarówno w rozpoznawanie jak i wydobycie węglowodorów w Polsce. Przede wszystkim inwestor uzyska większą przejrzystość procesu uzyskiwania koncesji wydobywczej.

Ustawa zapewni też bardziej precyzyjny proces oceny wpływu inwestycji na środowisko. Skróceniu ulegnie czas i nakłady potrzebne na wydanie decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony środowiska. Nie przewiduje się większych zmian w zakresie procedury dostępu do terenów pod rozpoznawanie i wydobycie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Żurnal, 2012-10-18 21:43:43

    Po tym wszystkim co widzę to chyba nie! Na razie nie ogarnia i to jest okropne.Ale i to,przecież,trzeba zrozumieć,czyż nie?
  • Eko, 2012-10-18 13:56:49

    może samorządy, bo na pewno nie ich mieszkańców.