PARTNER PORTALU
  • BGK

Maleje liczba dzikich wysypisk śmieci

  • GK/stat.gov.pl    14 listopada 2011 - 09:04
Maleje liczba dzikich wysypisk śmieci

Na koniec 2010 r. w Polsce było 3 875 dzikich wysypisk, to o 11 proc. mniej niż w roku poprzednim. Około 55 proc. z nich istniało na wsi, a prawie 45 proc. w miastach.
W roku 2009 było to odpowiednio 51 proc. i 49 proc. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura komunlana”. Do terenów najczęściej dotkniętych dzikim składowaniem należą miejsca w pobliżu zakładów gospodarki odpadami, nieużytki, pobocza dróg, boczne drogi, tereny prywatne (szczególnie na obrzeżach miast) i cieki wodne. W ciągu 2010 roku zlikwidowanych zostało w Polsce 9 677 takich wysypisk, z czego 80 proc. w miastach, a 20 proc. na obszarach wiejskich. W porównaniu do roku poprzedniego ogólna liczba zlikwidowanych nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych spadła o 6 proc. (w miastach był to spadek o 7 proc., natomiast na obszarach wiejskich spadek o 3 proc.).

Podczas likwidacji dzikich wysypisk zebrano prawie 75 tys. ton odpadów komunalnych, z czego 84 proc. w miastach, a pozostałe 16 proc. na obszarach wiejskich.

W ogóle w 2010 r. w Polsce zebranych zostało 10 044,2 tys. ton odpadów komunalnych (w porównaniu z 2009 rokiem spadek o 0,1 proc.). Podobną zmianę zaobserwowano w ilości odpadów wytworzonych – w 2010 r. Było to 12 038,4 tys. ton, podczas gdy w roku poprzednim 12 052,5 tys. ton.

Najwięcej odpadów komunalnych (w tys. ton) zebrano w województwie mazowieckim (1 573,1), śląskim (1 380,2), dolnośląskim (994,4) i wielkopolskim (915,1), podczas gdy najmniej w województwie świętokrzyskim (199,5), podlaskim (242,9), opolskim (260,1), lubuskim (297,1) i warmińsko– -mazurskim (328,2).

W 2010 r. 58,3 proc. odpadów komunalnych zostało zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (57,9 proc. w 2009 r.), 39,9 proc. przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego (40,3 proc. w 2009 r.) a pozostałe 1,8 proc. przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w roku 2009).

W roku 2010 na 1 mieszkańca Polski przypadało około 315 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie ok. 263 kg.

W 2010 roku większość (68,6 proc.) zmieszanych odpadów komunalnych zostało zebranych z gospodarstw domowych. Następnym znaczącym źródłem pochodzenia (26,0 proc.) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Odpady z usług komunalnych, takich jak czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy, stanowiły 5,4 proc. ogólnej masy zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (w roku poprzednim było to odpowiednio 68,7 proc., 25,7 proc. i 5,6 proc.).

W 2010 r. selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w 2 369 gminach, w tym odpady biodegradowalne były zbierane już w 939 gminach, a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 1 113 gminach (w 2009 roku odpowiednio w 859 i 1 031 gminach). Na terenie 110 gmin nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w 2009 roku na terenie 147 gmin).

W 2010 roku najwięcej (69,4 proc.) zebranych selektywnie odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych (głównie odpady szklane). Odpady zebrane selektywnie z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (głównie papier) stanowiły 17,0 proc. Odpady z usług komunalnych (głównie odpady biodegradowalne) to 13,6 proc. ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. W roku poprzednim było to odpowiednio 68,8 proc., 17,6 proc. i 13,6 proc.

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych wzrósł z 7,8 proc. w roku 2009 do 8,6 proc. w roku 2010. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 789 tys. ton w roku 2009 do około 860 tys. ton w roku 2010.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: