Małopolskie miasta chcą lotnisk obsługujących połączenia małymi samolotami

Nowy Targ, Nowy Sącz i Tarnów to miasta w woj. małopolskim, które aspirują do utworzenia lotnisk obsługujących regularne połączenia lotnicze małymi samolotami - poinformował wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.
Małopolskie miasta chcą lotnisk obsługujących połączenia małymi samolotami
W poniedziałek odbyło się seminarium poświęcone rozwojowi lotnisk w Małopolsce. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu samorządowców, przedstawiciele małopolskich urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, aeroklubów oraz urbaniści.

Lokalizacje lotnisk w Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie zostały wymienione w "Strategii transportu lotniczego województwa małopolskiego na lata 2008-2030". Zdaniem Ciepieli tereny południowo-wschodniej Małopolski są dzisiaj wykluczone komunikacyjnie, a nowe lotniska rozwiązałyby te problemy.

Według władz województwa lokalne lotniska powinny być partnerem dla krakowskiego portu i uzupełnieniem oferty międzynarodowej Kraków Airport.

Najbardziej zaawansowane są przygotowania do uruchomienia lotniska w Nowym Targu. Już w latach 30. XX w. ówczesne władze miasta wykupiły 130 ha, na których następnie uruchomiono lotnisko z trawiastą drogą startową. W roku 1997 lotnisko zostało skomunalizowane, obecnie pozostaje własnością gminy i jest zarządzane przez Aeroklub.

Plany gminy zakładają budowę w dwóch etapach drogi startowej, płyty postojowej i terminalu pasażerskiego. Lotnisko byłoby przystosowane do lądowania samolotów typu ATR72, a nawet B737 (w drugim etapie).

Eugeniusz Zajączkowski, zastępca burmistrza Nowego Targu podkreślał, że w pracach nad rozwojem lotniska zgodnie współpracują samorząd tatrzański i nowotarski, które mają zamiar powołać spółkę celową oraz liczą się z koniecznością pozyskania partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zaznaczył, że starania w sprawie utworzenia lotniska dla Sądecczyzny podejmowane są od 2005 r. Obecnie prace koncepcyjne nowego lotniska prowadzą wspólnie władze Starego i Nowego Sącza. Dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, zarezerwowano prawie 130 ha pod lotnisko.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Fantastyczny artykuł, w którym ,,zamiennie'' pojawia się ,,jak powiedział'', ,,jak podkreślił'', etc. A co będzie, jak ktoś inny powie zgoła coś innego, bądź coś innego ,,podkreśli''? Czy od tego, co ktoś powiedział / podkreślił przybyło nam lub przybędzie lotnisk w Polsce, nadal pozostaje pytaniem ...otwartym..... rozwiń

Hanka, 2012-10-25 14:27:11 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE