PARTNER PORTALU
  • BGK

Mariusz Gajda. Minister odpowiada branży wodociągowej

  • pt    16 października 2017 - 18:03
Mariusz Gajda. Minister odpowiada branży wodociągowej
Wysokość stawek za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi nie zostanie podniesiona w latach 2018-2019 (fot.pwik.bydgoszcz)

Wprowadzenie opłat za usługi nie może stanowić podstawy do zmiany taryf na rok 2018 i 2019 - przypomniał wiceminister Mariusz Gajda, odpowiadając na pytania branży wodociągowej.
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała do Ministerstwa Środowiska pytania dotyczące opłat za pobór wód. Zagadnienia są dla branży istotne, bo jak przypomina IGWP większość wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, będzie musiała zostać złożona przed wejściem w życie ustawy Prawo wodne (co nastąpi 1 stycznia 2018 roku). 

IGWP zapytała, na jakiej podstawie i w jakich wysokościach, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny kalkulować  w niezbędnych przychodach wysokość opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w formie opłaty stałej i opłaty zmiennej, kiedy znane są tylko górne jednostkowe stawki tych opłat określone w ustawie Prawo wodne?

W odpowiedzi wiceminister Mariusz Gajda zauważył, że w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie  jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Przypomniał także, że zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów decyzją, wysokość stawek za usługi wodne za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi nie zostanie podniesiona w latach 2018-2019.

- W odniesieniu do stawek jednostkowych  opłaty zmiennej nie jest zatem przewidywany wzrost ich wysokości w stosunku do wysokości jednostkowych stawek opłat za szczególne wykorzystanie wód w 2017 roku – napisał wiceminister w piśmie do IGWP.

Mariusz Gajda dodał, że zgodnie z ustawą Prawo wodne - Powyższy przepis wyklucza ewentualne podniesienie taryf z powodu wprowadzenia opłat za usługi wodne – podkreślił.

Izba zapytała także, w jaki sposób przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny dla potrzeb kalkulowania, określić wysokości opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty stałej.

Wodociągowcy poprosił także o wykładnie, jak ustalić wielkość maksymalnego poboru wód i maksymalnej ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi,  określoną w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym, wyrażoną w metrach sześciennych na sekundę, w przypadku, gdy wielkość ta podana została w kilku wariantach: godzinowym, dobowym, rocznym?

W odpowiedzi minister wyjaśnił, że opłata stała odnosi się do maksymalnej wielkości poboru jaka może być pobrana z zasobów wodnych.

- W tej sytuacji do obliczenia opłaty stałej należy przyjąć wartość wyższą, obliczoną z maksymalnej ilości wód jak może być pobrana w ciągu godziny lub roku. W zdecydowanej większości przypadków będzie to wartość obliczona z maksymalnej ilości wód wyrażonej w metrach sześciennych jaka może być pobrana w ciągu godziny – czytamy w piśmie.

Mariusz Gajda dodał także, że zgodnie z wytycznymi Prawa wodnego, organy właściwe w sprawach pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, w terminie do 31 grudnia 2019 mogą na wniosek zainteresowanych zakładów, dokonać zmian pozwoleń ustalając  rzeczywiste maksymalne ilości pobieranej wody przez zakłady. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.