PARTNER PORTALU
  • BGK

Marszałkowie o odpadach

  • EMM    22 czerwca 2010 - 11:29
Marszałkowie o odpadach

Gospodarka odpadami, kierunki zmian w gospodarce wodnej w Polsce oraz realizacja działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to główne tematy dyskusji podczas obrad II Konwentu Marszałków Województw RP na Mazowszu.
Konwent odbył się w dniach 17-18 czerwca br. w Sterdyni. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski przedstawił stan prac resortu środowiska w zakresie uregulowań dotyczących gospodarki odpadami. Projektowane regulacje prawne w tym zakresie zakładają m.in. możliwość przejęcia przez gminy, w drodze uchwały, obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, bez konieczności przeprowadzenia referendum.

W przypadku przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości rada gminy będzie ustalała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona stanowiła dochód gminy, z którego finansowane będą koszty systemu. Gmina będzie też zobowiązana do przedłożenia marszałkowi województwa i WIOŚ rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Główny cel zakładanych zmian to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym kierowanych na składowiska odpadów ulegających biodegradacji.

Podczas spotkania marszałkowie zapoznali się z informacją na temat realizacji działań delegowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. został zmieniony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Polsce przyznano dodatkowe środki na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii - 3 778 000 euro. Poziom pomocy dla inwestycji realizowanych w ramach „nowych wyzwań” wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Marszałkowie przyjęli propozycje stanowisk m.in. w sprawie: aktualnych i projektowanych regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami, ich wpływu na realizację zadań oraz wywiązywania się z obowiązków przez samorządy województw, zatrudnienia przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych pracowników merytorycznych likwidowanych gospodarstw pomocniczych.

Poruszyli temat zwolnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi, możliwości udzielania pomocy finansowej spółkom wodnym, gospodarki wodnej oraz podziału dodatkowej kwoty środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską w ramach Polityki Spójności UE 2007-2013.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Kanadyjski Zintegrowany System Gospodarki Odpadami - BioCrudetechnology, 2010-06-22 13:21:07

    Tyle, ze jak zwykle mysli sie Wielkimi Literami, ale rozwiazania sa pisane malymi i w dodatku szyfrem, by niewielu zrozumialo. Bo trzeba wprowadzic Zintegrowany System Gospodarki Odpadami - mozliwie jednolity w calym kraju, a nie regionalnie tu spalarnia, tu kompostownia, a jeszcze indziej dzikie... wysypisko !!! Bo przeciez kazda ":glowa" samorzadowa ma swoj poglad i wzglad na sprawe na okres swej kadencji !!! a smieci to pokolenia !!!!  rozwiń