PARTNER PORTALU
  • BGK

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej

  • JS    21 kwietnia 2017 - 19:49
Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
W Master Planie dla Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej autorzy opracowania uwzględnili szereg czynników, które wpływają na powstanie PKM (fot. Poznan.pl)

Miasto Poznań, jako jeden z partnerów projektu, przyjęło Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
• W Master Planie dla Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej autorzy opracowania uwzględnili szereg czynników, które wpływają na powstanie PKM.

• Wykonano inwentaryzację istniejących stacji kolejowych i przedstawiono koncepcje ich rewitalizacji.

• Gminy, na terenie których znajdują się stacje i przystanki PKM, przejmą odpowiedzialność za modernizację i utrzymanie punktów przesiadkowych.

Władze Poznania, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz przedstawiciele gmin, powiatów i innych partnerów projektu podsumowali dotychczasowe działania, zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia. Wnioski i zalecenia zostały zebrane w przyjętym właśnie Master Planie.

- To jest projekt nie do przecenienia, dlatego że jest alternatywą dla ruchu samochodowego - wyjaśnia Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Maciej Wudarski, z-ca prezydenta Poznania, dodaje że powstanie kolei metropolitarnej jest sposobem na rozładowanie korków w mieście. - Mamy pewność, że trend, który poprzednie władze próbowały realizować, czyli priorytet dla komunikacji samochodowej, stał się ślepą uliczką. Tylko zrównoważona komunikacja - piesza, rowerowa i transport zbiorowy, uzupełniony indywidualną komunikacją samochodową - jest w stanie doprowadzić, że aglomeracja poznańska będzie działała sprawnie.

Prezydent Maciej Wudarski podkreśla także rolę pociągów w zrównoważonym transporcie - Bardzo ważną częścią tej komunikacji jest kolej. Dojazd do Poznania pociągiem jest tą alternatywą, która jest w stanie udrożnić system drogowy całego obszaru aglomeracji.

W Master Planie dla Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej autorzy opracowania uwzględnili szereg czynników, które wpływają na powstanie PKM. Wykonano inwentaryzację istniejących stacji kolejowych i przedstawiono koncepcje ich rewitalizacji. W celu utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami i punktami handlowo - usługowymi analizie poddano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych wokół stacji, Ostatecznie przedstawiono koncepcję zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z modelem docelowej organizacji, formami finansowania i niezbędnymi inwestycjami.

- W oparciu o Master Plan, podjęliśmy już rozmowy z poszczególnymi gminami i powiatami na temat współfinansowania zwiększonej liczby przewozów. Mamy pozytywny oddźwięk i stopniowo będziemy to uruchamiali. Tam gdzie to możliwe, od następnego rozkładu jazdy, czyli od grudnia, będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę połączeń. Natomiast tego nie da się zrobić w jeden dzień. Na wielu liniach czekają nas jeszcze poważne inwestycje - przekonuje marszałek Wojciech Jankowiak.

- Ten system musi być uzupełniony o sprawnie działającą komunikację publiczną w mieście. Robimy co w naszej mocy, uważam że mamy tutaj sukcesy. Wzrost liczby przewożonych pasażerów, miedzy rokiem 2015, kiedy przewieźliśmy 226 mln pasażerów, a rokiem 2016, kiedy przewieźliśmy 245 mln , pokazuje że ten trend zaczyna się umacniać - podkreśla prezydent Maciej Wudarski.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.