Mieszkalnictwo: Trzeba zmian. Inaczej potrzeby mieszkaniowe będę zaspokojone dopiero za 80 lat

• Rząd zakładał zwiększenie liczby oddawanych mieszkań, tymczasem oddano 20 proc. mniej.
• Przy obecnym tempie budownictwa potrzeby mieszkaniowe Polaków będę zaspokojone za 80 lat.
• Jedna trzecia lokatorów mieszkań komunalnych zalega z opłatami czynszu.
• Dwoje rzeczników praw obywatelskich niewiele wskórało w sprawie mieszkalnictwa. Co osiągnie trzeci?
Mieszkalnictwo: Trzeba zmian. Inaczej potrzeby mieszkaniowe będę zaspokojone dopiero za 80 lat
Nie wszyscy muszą mieszkać tak (fot. pixabay.com)

Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego 5,3 mln osób, czyli 14 proc. ludności Polski, mieszka w mieszkaniach nie spełniających podstawowych standardów. To jednak tylko niewielka część problemu.

„Program wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do roku 2020” z 2010 roku zakładał zwiększenie nakładów na budżetowych na budownictwo socjalne tak by od roku 2015 oddawano 7,5 tys. lokali socjalnych rocznie. Tymczasem z danych GUS wynika, że w 2015 roku oddano do użytku łącznie jedynie 1.735 lokali komunalnych (lokale socjalne stanowią część tej liczby), czyli o 20 proc. mniej niż w roku poprzednim (2.177 lokali).

Czytaj też: Rząd chce dać mniejszym miastom instrumenty do budowania tanich mieszkań

Jeżeli sytuacja nie ulegnie szybko zasadniczej zmianie to potrzeby mieszkaniowe Polaków zostaną zaspokojone za 80 lat.

W sierpniu 2014 roku rząd przyjął kolejny program. Tym razem główny akcent położono w nim na zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności. Program miał być realizowany w latach 2014 – 2020. Przewidywał on między innymi zintegrowane działania zapobiegające zadłużeniom z tytułu kosztów utrzymania mieszkania oraz eksmisjom i bezdomności.

Miał zostać stworzony system pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz system zarządzania zasobem mieszkań społecznych, tak by właściciele lokali mieli wiedzę na temat sytuacji życiowej najemców zaś służby socjalne były w stanie na bieżąco reagować, jeżeli najemca znajdzie się w sytuacji kryzysowej i utraci samodzielność finansową.

Wdrożony miał być system pomocy społecznej w zakresie uchronienia najemców przed eksmisją i bezdomnością. Program przewidywał też nałożenie na ośrodki pomocy społecznej przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób zagrożonych eksmisją oraz obowiązku oferowanie tym osobom wsparcia w zakresie uchronienia ich przed bezdomnością.

W programie (z 2014 roku) przyjęto konkretne terminy realizacji poszczególnych zadań. Niestety żadne z zadań przewidzianych do realizacji w 2014 i 2015 roku nie zostało zrealizowane. A szkoda bo chociażby tylko stworzenie systemu „wczesnego ostrzegania” o zadłużeniu mogłoby przy odpowiednim zmotywowaniu najemców i pomocy ze strony ośrodków pomocy społecznej przyczynić się do zmniejszenia liczby eksmisji.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE