PARTNER PORTALU
 • BGK

Mieszkania komunalne tylko dla biednych

 • GK    7 grudnia 2011 - 07:34
Mieszkania komunalne tylko dla biednych

Gmina zapewnia lokale socjalne i zamienne wyłącznie osobom, które mają kłopoty mieszkaniowe wynikające z niskich dochodów. Inne nieszczęścia nie mają znaczenia.
Takie stanowisko przyjął wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym dotyczącym uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha (zabierz głos/oceń prezydenta), która zmieniła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wałbrzych, nadając nowe brzmienie poszczególnym jej regulacjom.

Rada dopuściła możliwość wynajmowania lokali gminnych z pominięciem kryterium dochodowego. Wymieniła przypadki uzasadniające zamianę lokali, czyli m.in. sytuacje związane z przeznaczeniem budynku do remontu kapitalnego lub rozbiórki, uznania lokalu za nienadający się na stały pobyt ludzi (lokal niemieszkalny), orzeczenia sądowego lub zawartej ugody, przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości, w której znajdują się lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy Wałbrzych, katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń trwale wykluczających możliwość zamieszkiwania w lokalu.

Tymczasem wojewoda przypomina, że – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów – gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Z kolei jak stanowi ustęp 1 tego artykułu, do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, co oznacza, że lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego może zostać zapewniony przez gminę wyłącznie osobom, które posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, wynikające z niskich dochodów.

„Nadając nowe brzmienie uchwały rada wprowadziła wyjątki od powyższej zasady, dopuszczając możliwość wynajęcia takiego lokalu również innym osobom, z pominięciem kryterium dochodowego. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do dużej i zarazem bardzo zróżnicowanej grupy osób, rada zezwoliła na najem lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego, bez zachowania kryterium dochodowego”– argumentuje wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym, uznając zapis ten za istotnie naruszający prawo.

Wojewoda powołał się jednocześnie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, że zaspokajanie przez gminę potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych wspólnoty samorządowej uzależnione zostało jedynie od spełnienia warunku niskich dochodów w tych gospodarstwach. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • gklewski, 2011-12-12 11:46:57

  Wracając do meritum czyli mieszkanka komunalne dla biednych - dlaczego samorządy uwalniają czynsze (jak w Słupsku!) i to dla tych którzy nie mogli ich wykupić czyli najbiedniejszych. Gdzie ich wyeksmitują - do pieca czy na ulicę? CIĄGNIEMY LOSY?
 • gklewski, 2011-12-12 11:44:23

  "sąsiad" - byłeś, widziałeś? Czy tylko tak złośliwie podjudzasz! Jak to typowy skundlony NIE-POlak potrafi! Bo ja znam ludzi, dla których autko za 3 tys zł. służylo do jazdy do pracy poza miasto. Stracili pracę - nie płacą czynszu, autko zajął komornik i stoi sobie na podwórku - jest tak s...tare, że nawet ten "padliniec" tego nie ruszył. A każdy myśli, że Oni są bogaci!  rozwiń
 • gklewski, 2011-12-12 09:58:58

  Tak tak mamy już bantustan środkowo-europejski jak się patrzy. Teraz tylko odrutować blokowiska od tych co im się udało - dostać do koryta. Potem "zaczipować" biedaków. Zaimplementować im 12 g0dzinny dzień pracy - ci którzy "odpadną" w wyścigu do michy - Pavulon lub "złoty s...trzał" na koniec, potem spalarnia. Można jeszcze ich prochami użyźnić miejskie trawniki! I tak człowiek w POlszcze czyli Tuskolandii będzie wykorzystany w 101%. Będzie się czym chwalić w Jewropie  rozwiń