PARTNER PORTALU
 • BGK

Mosty, rowy i przepusty. Nowe Prawo wodne generuje problemy w regionach

 • pt    27 lutego 2018 - 16:00
Mosty, rowy i przepusty. Nowe Prawo wodne generuje problemy w regionach
Obiekty muszą przez cały czas być utrzymywane w odpowiedni sposób, a samorząd województwa wraz z powstaniem nowej spółki utracił do tego kompetencje.(fot.ilustracyjne: commons.wikimedia.org/Stefan.p21)

Każda reforma wymaga okresu przejściowego, którego niestety ustawodawca nie przewidział w nowelizacji ustawy Prawo Wodne – mówi małopolski wicemarszałek Wojciech Kozak.
 • Małopolska przekazała Skarbowi państwa majątek w wartości ok. 5 mln zł.
 • Wojciech Kozak podnosi, że nowa instytucja – Wody Polskie – funkcjonuje dwa miesiące, a już teraz nie reguluje swoich zobowiązań, m.in. za energię elektryczną.
 • Wedle władz nowej państwowej spółki całe przekazywane mienie - a szczególnie urządzenia wodne - powinno zostać zweryfikowane pod kątem zapisów nowej ustawy.

Województwa przez 18 lat realizowały zadania związane z gospodarką wodną – zarówno własne, jak i te zlecone przez administrację rządową. 1 stycznia 2018 r. te obowiązki zostały przejęte przez państwową instytucję.

Ochrona przeciwpowodziowa w Małopolsce przed zmianami

 

Ocenę dotychczasowej pracy województwa, a także bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dokonał wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak.

Czytaj też: Problemy z inwestycjami w gminach. Zagrożone dotacje

- Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Małopolan od lat są dla nas priorytetem. Do chwili wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne to marszałek wykonywał w sposób rzetelny powierzone kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, pomimo niskiego poziomu finansowania z budżetu państwa - mówi Kozak.

Jak wylicza, samorząd województwa ponosił przy tym dodatkowe koszty, zapewniając utrzymanie i wyposażenie jednostek (w tym utrzymanie budynków i pojazdów, wynagrodzenia pracowników czy zakup sprzętu i oprogramowania), ale także realizując zlecone zadania, przygotowywał i opracowywał dokumentacje inwestycyjne, wielokrotnie zakładając własne środki.

Jak twierdzi Kozak, województwo małopolskie było do tej pory liderem wśród pozostałych województw w pozyskiwaniu środków na inwestycje i usuwanie skutków powodzi w latach 2010-2017.

Koszty zmian w Prawie wodnym

Od początku 2018 r. za gospodarkę wodną w Małopolsce – tak jak w całym kraju - odpowiada nowopowstałe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- W związku ze zmianą ustawy, zarząd województwa małopolskiego mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców regionu, podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu dużego majątku województwa postaci całego wyposażenia wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę małopolskiego - mówi wicemarszałek.

Wartość przekazanego majątku to ok. 5 mln. zł.

- Równocześnie na prośbę wojewody użyczyliśmy bezpłatnie pięć pomieszczeń magazynowych – dodaje Kozak.

Wicemarszałek przyznaje, że martwią go informacje o zamierzeniach wojewody związanych ze zmniejszeniem ilości obiektów magazynowych oraz kumulacją sprzętu i wyposażenia. Jak podkreśla takie działania są bardzo ryzykowne, ponieważ w czasie zagrożenia powodziowego lub powodzi wyposażenie magazynów może okazać się zdecydowanie trudniej dostępne albo w ogóle niedostępne.×
KOMENTARZE (3)

 • dyrygent, 2018-03-01 12:23:07

  do eLPe: Na zasadzie "śpiewać każdy może...". Tylko dlaczego mają cierpieć ... "słuchacze".
 • eLPe, 2018-03-01 12:17:43

  Niestety obecnej władzy wydaje się, że "rządzenie" to to samo co "zarządzanie". Porażające są liczne i na wielu obszarach przykłady dyletanctwa i ... buty.
 • Rebus, 2018-02-28 12:56:25

  Wilii na Zolibożu tak szybko przecież woda nie zaleje.