PARTNER PORTALU
 • BGK

MWiK w Bydgoszczy ze stabilnym ratingiem

 • AW    24 czerwca 2015 - 11:57
 MWiK w Bydgoszczy ze stabilnym ratingiem
Fitch Ratings potwierdził rating długoterminowy dla MPWiK Bydgoszcz na poziomie „BBB-”(fot.mwik.bydgoszcz.pl)

Monopolistyczna pozycja, brak istotnych zmian taryfy za wodę, stabilne wolumeny dostaw wody i odbioru ścieków, unijna dotacja w wysokości 42 mln zł w 2015 r. - to główne czynniki jakie zaważyły na ratingu MPWiK w Bydgoszczy.
Fitch Ratings potwierdził rating długoterminowy w walucie krajowej na poziomie „BBB-” (potrójne B z minusem) dla pierwszej i drugiej serii zabezpieczonych obligacji przychodowych o wartości 220 mln zł i 310 mln zł wyemitowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. (MWiK, Spółka). Perspektywa ratingu jest stabilna.

Rating programu obligacji przychodowych odzwierciedla niskie ryzyko biznesowe MWiK, przy stabilnych, regulowanych przychodach oraz monopolistycznej pozycji spółki na lokalnym rynku jako podmiotu użyteczności publicznej.

Rating uwzględnia niedawne przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka Wodna Kapuściska (SWK) - oczyszczalni ścieków, które spowolni tempo redukcji dźwigni finansowej przez Spółkę, jednak w dłuższym terminie powinno przyczynić się do poprawy jej profilu biznesowego.

Rating uwzględnia także pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, łącznie z rezerwą płynnościową na zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach oraz zobowiązaniem miasta Bydgoszczy („BBB”, perspektywa pozytywna) do dokapitalizowania spółki w przypadku spadku wskaźnika obsługi zadłużenia obligacji przychodowych (DSCR) poniżej wartości 1,2x. Ograniczeniem dla ratingu jest brak sformalizowanego mechanizmu wynagradzania działalności w obszarze odprowadzania wody deszczowej.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w zodę i odprowadzanie ścieków

Łączna taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w 2015 roku nie uległa zmianie w stosunku do lat 2013 i 2014. Jednak wprowadzenie stałej opłaty abonamentowej począwszy od 2013 roku, stanowiącej aktualnie około 10 proc. przychodów MWiK, wpłynęło pozytywnie na profil kredytowy spółki.

MWiK spodziewa się dalszej stabilizacji łącznej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w latach 2016-2018.

Przejęcie SWK

W kwietniu 2015 roku Chemwik, spółka zależna MWiK, zawarła umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa SWK, której przedmiotem działalności jest oczyszczanie około połowy ścieków komunalnych produkowanych na terenie miasta Bydgoszczy (pozostała część oczyszczana jest w należącej już wcześniej do MWiK oczyszczalni Fordon).

Przejęcie SWK kończy długi okres niepewności związany z dyskusjami na temat transakcji. Powinno także przyczynić się do rozwiązania problemów we współpracy między obydwoma podmiotami, co byłoby pozytywne dla profilu biznesowego MWiK w długim terminie. Jednakże w krótkim terminie przejęcie SWK stanowi dla MWiK wyzwanie, z uwagi na znaczące nakłady środowiskowe i modernizacyjne do poniesienia w SWK. Koszty przejęcia, jak i nakłady inwestycyjne w SWK Spółka będzie finansować ze środków własnych w formie dokapitalizowania i pożyczek dla Chemwik.

Zdaniem Fitch MWiK ma niewielką przestrzeń dla dodatkowych wypływów środków pieniężnych. Bilansowe środki pieniężne wraz z oczekiwaną płatnością końcową dotacji UE są wystarczające dla pokrycia wydatków związanych z SWK, jednak dźwignia finansowa MWiK będzie zmniejszała się wolniej niż według pierwotnych planów.×
KOMENTARZE (3)

 • Komasa, 2015-06-26 18:16:38

  W środowisku wodno-kanalizacyjnym bydgoskie wodociągi od dawna mają bardzo dobrą opinię i jak widać jest ona w pełni zasłużona.
 • red., 2015-06-26 13:35:10

  Do Świt: Poprawiamy i dziękujemy za uwagę
 • Świt, 2015-06-26 13:16:04

  W tytule jest błąd, nie MPWiK a MWiK, natomiast pozytywnego ratingu gratuluje.