PARTNER PORTALU
  • BGK

Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego wybrana

  • FRA    28 października 2009 - 16:03
Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego wybrana

Bastion Świętej Jadwigi w Nysie został wybrany najlepszą przestrzenią regionu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa - był najlepszy zarówno w ocenie komisji konkursowej, jak i w konkursie dla internautów.
Celem organizowanego już po raz drugi konkursu jest m.in. promocja osiągnięć w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni publicznych w regionie oraz wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych, decydujących o jakości tej przestrzeni.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa oceniała przestrzenie ogólnodostępne, w których dokonały się w latach 2004-2008 przeobrażenia funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, w wyniku których poprawiła się ich atrakcyjność urbanistyczno-architektoniczna, funkcjonalność i wygoda, dostępność i bezpieczeństwo.

Inwestorem Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2009, czyli nyskiego  Bastionu Świętej  Jadwigi jest gmina Nysa, koncepcję i projekt budowlany wykonał dr inż. arch. Maciej Małachowicz a projekt wykonawczy: Archi-concept mgr inż. arch. Piotr Opałka oraz mgr inż. Paweł Opałka.

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy, nadanie obiektowi nowych funkcji, dzięki którym wzrosła atrakcyjność i konkurencyjność miasta. Bastion doskonale kreuje funkcje centrotwórcze śródmieścia Nysy, stając się jego ważnym elementem.
Komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia następującym przedsięwzięciom (alfabetycznie):

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg – przebudowa nawierzchni placu Polonii Amerykańskiej, placu Niepodległości i rejonu placu Kościelnego w Brzegu” - inwestor : Miasto Brzeg,  projektant realizacji: mgr inż. Antoni Plamitzer, Pracownia Projektowa „PROTOR”, Węgry -  za udaną rewitalizację placów stanowiących fragment obszaru historycznego śródmieścia Brzegu w bezpośrednim otoczeniu zamku, za uporządkowanie miejskiej przestrzeni publicznej i stworzenie szans rozwoju nowych funkcji na tym terenie.

- „Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa” - budowa średniowiecznego grodu drewnianego w Byczynie-Brzózkach  - inwestor : gmina Byczyna,projektant realizacji: mgr inż. Jarosław Gawryś, Biuro Projektowe Budownictwa Ogólnego „Opolprojekt” - za wykreowanie nowej przestrzeni publicznej o znaczeniu wykraczającym poza granice regionu, z oryginalną ofertą programową: historyczną, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną i stworzenie uznanego już miejsca na mapie turystycznej Europy.
- Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica - inwestor : gmina Jemielnica,  projektant realizacji: Piotr Jędrzejkowski, „PIERZEJA” Wrocław - za konsekwentny sposób realizacji koncepcji urbanistycznej i  utworzenie terenów rekreacyjnych w centrum osiedla mieszkaniowego w odpowiedniej skali i jakości. Bogata oferta rekreacyjna zrealizowana na dużym obszarze stworzyła atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców.
- „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi” - inwestor : gmina Polska Cerekiew,  projektant realizacji: Jan Domin, Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego,
- Długomiłowice - za zagospodarowanie zaniedbanego terenu w centrum wsi na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, która może być impulsem do dalszych, niezbędnych prac rewitalizacyjnych w otoczeniu. Realizacja podkreśla ważność przyległych funkcji centrotwórczych oraz stwarza możliwość organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.

Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 27 przedsięwzięć, a komisja konkursowa podkreślała, że wszystkie zgłoszone inwestycje pozytywnie wpływają na kształtowanie przyjaznych, wielofunkcyjnych i estetycznych przestrzeni publicznych, podnosząc tym samym wizerunek miejscowości i jakość życia mieszkańców.
W konkursie dla internautów, który zakończył się 26 października, oddano 344 ważne głosy. Na zwycięski Bastion Świętej Jadwigi głosowało 75 osób. Kolejne miejsca zajęły:
- Modernizacja placu zabaw „Pod lipą” w Baborowie – 70 głosów
- Budowa parkingu przy PKS w Kędzierzynie-Koźlu – 43 głosy
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi – 35 głosów

Uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu "NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2009" oraz konkursu internautów odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz.12.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego na Ostrówku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.