PARTNER PORTALU
  • BGK

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

  • AW/mat.pras.    25 października 2011 - 13:17
Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Wymiana żarówek na energooszczędne to tylko część sukcesu. Jak zatem poprawić jakość oświetlenia i zmniejszyć przy okazji koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej?
Od kilku lat wprowadzane są przepisy ograniczające ilość dostępnych na rynku  energochłonnych produktów oświetleniowych. Eksperci z europejskiej organizacji producentów oświetlenia CELMA, zwracają jednak uwagę na fakt, że zamiana produktów na bardziej energooszczędne to tylko część sukcesu. Efektywność energetyczna oświetlenia  jest tworzona na poziomie instalacji oświetleniowej w trakcie jej projektowania, wykonywania i eksploatacji. Uzupełnienie obecnych przepisów o wymogi efektywności energetycznej dla systemu oświetleniowego pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności energii rzędu 40 proc.

Jest o co walczyć, dlatego europejski przemysł oświetleniowy podjął starania, aby przekonać regulatorów europejskich do konieczności podejścia do efektywności energetycznej oświetlenia z punktu widzenia systemu oświetleniowego. Chodzi o uzupełnienie obecnej legislacji w zakresie ekoprojektu o przepisy wyznaczające wymogi dla systemów oświetleniowych.
 
– Przemysł oświetleniowy przygotowuje materiał z propozycjami kryteriów dla instalacji oświetleniowych w sektorze niemieszkalnym, czyli w budynkach użyteczności publicznej firmach, zakładach i w oświetleniu drogowym – mówi Narcyza Barczak-Araszkiewicz ze związku Producentów Oświetlenia Pol-lighting.– Przygotowana jest propozycja kryteriów jakie mają spełniać instalacje oświetleniowe w sektorze niemieszkalnym – tzw. Lighting System Legislation. Uregulowania te powinny być jednolite dla wszystkich państw członkowskich, co pozwoli na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego tworzenia 27 rozbieżnych kryteriów państwowych – dodaje.

Kryteria, jakie ma spełniać dana instalacja oświetleniowa muszą być znane i zastosowane już na etapie projektowania. Takie podejście pozwoli na pozyskanie znaczących oszczędności energii i zagwarantuje, że uzyskany efekt użytkowy w postaci jakości światła, będzie co najmniej na poziomie określonym odpowiednimi normami. Uregulowania te powinny obejmować cały proces projektowania i funkcjonowania systemu oświetleniowego, czyli: projekt oświetleniowy, jego weryfikację, wykonawstwo, odbiór instalacji oraz eksploatację i konserwację instalacji.

Priorytetem przy tworzeniu przepisów powinna być zasada zachowania pełnej swobody projektowania, jako warunku wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych. Wymogi te powinny stosować się do instalacji nowopowstających oraz modernizowanych, a także do przeprowadzania audytów. Ocena systemu oświetleniowego powinna odnosić się do zużycia energii, a nie tylko mocy zainstalowanej i opierać się na jasnych i jednolitych dla wszystkich wskaźnikach, np wskaźniku LENI (limit średniej ilości kWh/m2/rok) dla oświetlenia wnętrzowego. Obowiązek posługiwania się jednolitym kryterium umożliwi porównanie efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych w różnych segmentach zastosowań. Pozwoli to również Unii Europejskiej na wyznaczanie poszczególnym państwom celów w zakresie oszczędności energii na cele oświetleniowe i monitorowanie postępu ich realizacji.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii, oświetlenie odpowiada za 19 proc. zużycie energii elektrycznej na świecie. Obliczono, że w sektorze budynków niemieszkalnych w Unii Europejskiej zainstalowanych jest 1,6 miliarda punktów świetlnych. ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.