PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW: Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową

  • pt    24 listopada 2017 - 15:43
NFOŚiGW: Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową
Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej pozwoli na przyłączenie 202 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej (fot.pixabay.com)

Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł miasto otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu realizowany będzie do końca 2020 r.

• Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podpisano 24 listopada w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego, gminy i aglomeracji Kołobrzeg.

Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej pozwoli na przyłączenie 202 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, a ponadto 75 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowane zadania obejmą między innymi zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Korzyścienku poprzez ich fermentację metanową powiązaną z produkcją energii elektrycznej. Przewidziano także budowę ok. 2 km i przebudowę ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę ok. 0,3 km oraz przebudowę ok. 5,5 km sieci wodociągowej.

Zostanie także wykonany stacjonarny i mobilny system informatyczny klasy GIS (Geographical Information System) wspomagający zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

W planach jest także zakup dwóch specjalistycznych samochodów (ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych).

Stan sieci w Polsce

W 2016 r. w miastach dostęp do wodociągu miało ponad 96,5 proc. ogółu ludności. Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 85 proc.

Długość sieci wodociągowej w Polsce zwiększyła się z 245,6 tys. km w 2005 r. do 301,0 tys. w 2016 r., tj. o 22,6 proc., w tym na obszarach wiejskich ze 190,7 tys. km do 233,2 tys. km sieci - czyli o 22,3 proc.

Liczba przyłączy wzrosła natomiast o prawie 1 mln 67 tys.  (o 23,7 proc.), w tym o ok. 696 tys. na obszarach wiejskich, tj. o 25,3 proc.

Najbardziej znaczący przyrost w długości sieci wodociągowej zaobserwowano w miastach województw: podkarpackiego – o ponad 55 proc., lubuskiego – o ponad 42 proc. i zachodniopomorskiego – o ok. 32 proc. oraz na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego – o prawie 42 proc., warmińsko-mazurskiego – o ponad 35 proc. i mazowieckiego – o prawie 34 proc.

W 2016 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 301 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,6 mln.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.