PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW, nabór wniosków na PSZOK: Pieniądze tylko na regiony ze spalarniami

  • AW    16 czerwca 2016 - 14:33
NFOŚiGW, nabór wniosków na PSZOK: Pieniądze tylko na regiony ze spalarniami

W regionach gdzie nie ma spalarni, unijne pieniądze na PSZOK trzeba wygospodarować w ramach RPO (fot.ilustracyjne/tarnow.pl)

• Kierownictwo NFOŚiGW podając 14 czerwca nową listę programów priorytetowych, podkreślało, że musi się mocno skupić na wdrażaniu dużych naborów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, które mają opóźnienia.
• Zapewnia jednak, że w ogłoszonym 29 kwietnia konkursie na dotacje na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie nastąpiły żadne istotne zmiany i nabór wniosków potrwa jak zapowiedziano do końca lipca.
• Jest jedno ale. O pieniądze na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mogą się starać gminy tylko w tych regionach, gdzie za unijne pieniądze powstała spalarnia odpadów.
Przypomnijmy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w kwietniu w ramach POIiŚ (działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi) konkurs na dotacje na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 600 mln zł, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31. lipca 2016, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br.

- Od momentu ogłoszenia konkursu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w jego zasadach – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW w odpowiedzi na wątpliwości, jakie wzbudziła nowa lista programów priorytetowych Funduszu.

Beneficjentem programu mogą być zatem jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowym w naborze wniosków w tym konkursie jest opis typu projektów, które mogą starać się na dofinansowanie. Chodzi o „projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)."

Pojawiły się jednak wątpliwości czy 600 mln na PSZOK-i dotyczy wszystkich gmin, czy też z tego programu mogą korzystać jedynie te gminy, które należą do regionów gospodarki odpadami, w których już są lub są planowane spalarnie odpadów.

Wątpliwości te są uzasadnione. Bo nie wszyscy skorzystają na tym konkursie.

- W ramach działania 2.2. POIiŚ finansowane mogą być inwestycje w gospodarce odpadami tylko w tych regionach, w których uwzględniono komponent termicznego przekształcania odpadów. Ponadto, w związku z warunkową zgodą Komisji Europejskiej na finansowanie projektów odpadowych z POIiŚ, obecnie w ramach działania 2.2. mogą być finansowane działania inwestycyjne tylko w zakresie budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w tych regionach gospodarowania odpadami, w których już funkcjonuje spalarnia odpadów (Warszawa) lub została wybudowana ze środków POIiŚ 2007-2013 (Bydgoszcz, Konin, Poznań, Szczecin, Kraków, Białystok) – tłumaczy Donata Bieniecka-Popardowska.

Co z pozostałymi gminami i regionami, gdzie takiej spalarni nie ma? Narodowy Fundusz odpowiada, że inwestycje w pozostałych regionach gospodarowania odpadami mogą uzyskać wsparcie, ale w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Czytaj też: Nie ma zgody rządu na 74 spalarnie warte 30 mld zł

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Monty Phyton, 2016-06-27 20:53:07

    Nic dziwnego, że regiony chcą łącznie 74 nowe spalarnie - jeśli ministerstwo dopiero wtedy dofinansuje PSZOK-i...