PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie będzie nowego deptaka w Stargardzie

  • dziennik.stargard.pl    24 czerwca 2011 - 12:56
Nie będzie nowego deptaka w Stargardzie

Prezydent Stargardu Szczecińskiego przychylił się do uwag zgłoszonych przez kupców w sprawie wykreślenia z projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zapisu o możliwości powstania deptaka.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2020 widnieje wpis mówiący o przebudowie układu komunikacyjnego w centrum miasta, przede wszystkim na terenie Śródmieścia. W zakres prac została wpisana zmiana organizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc pod budowę strategicznych parkingów ogólnodostępnych oraz ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. Ten ostatni element wpisu uwarunkowany był poważnym problemem w świetle coraz częstszych skarg osób mieszkających w sąsiedztwie sklepów sieciowych. Zapis udało się wprowadzić w życie - obecnie dopiero po godzinie 22 pojazdy powyżej 3,5 ton mogą jeździć ul. Piłsudskiego.

Czytaj też: Inwestycja i miejsca pracy w Stargardzie

Program rewitalizacji miał spełnić oczekiwania mieszkańców związanych z urządzeniem reprezentacyjnej ulicy pieszej, tzw. deptaka z dopuszczeniem ograniczonego ruchu pojazdów na fragmencie ul. Piłsudskiego, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podobny zapis pojawił się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Studium było wyłożone w Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu od 16 marca do 14 kwietnia tego roku. Uwagi, również te dotyczące deptaka, można było zgłaszać do 5 maja. Mieszkańcy skorzystali z takiej możliwości i i złożyli łącznie 52 pisemne uwagi, z czego 5 wniosków zostało złożonych przez kupców.

140 kupców z ul. Piłsudskiego i pobliskich ulic połączyło swe siły w walce z niedogodnym dla siebie wpisem. - Dwa dni przed końcem ustalonego terminu złożyliśmy wniosek. Nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej odpowiedzi - mówi Mariusz Wróblewski. - Miasto nie ma wypracowanych metod konsultacji z zainteresowanymi. Czujemy się urażeni. Tak nie powinno się traktować mieszkańców - dodaje Tomasz Kaczmarek.

Problem przepływu informacji nie zniechęcił kupców do walki w obronie swoich interesów. Według handlarzy, deptak w Stargardzie się nie sprawdzi. Na ul. Piłsudskiego znajdują się głównie sklepy i punkty usługowe. Nie ma wielu restauracji czy kawiarenek. Właściciele firm uważają, że klienci są wygodni i nie będą mieli ochoty chodzić na pieszo po zakupy. Sprawdzianem była naprawa rur wodociągowych, kiedy to ul. Piłsudskiego była nieprzejezdna. Zyski firm spadły nawet o 30%. Również przykłady deptaków w innych miastach potwierdza te założenia.

Pod pismem, w którym zainteresowani żądali wykreślenia zapisu dotyczącego deptaka, podpisało się 140 właścicieli firm. Pierwsze spotkanie z zastępcą prezydenta miasta nie spełniło oczekiwań kupców. Chcieli rozmawiać z prezydentem Sławomirem Pajorem (zabierz głos/oceń prezydenta). Podczas oczekiwania na odpowiedź doszli do wniosku, że może skuteczne będzie przedstawienie swoich racji Komisji Gospodarczej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju. Na piątkowej Komisji Gospodarczej radni mieli mieszane zdania co do zaproszenia przedstawicieli kupców na obrady z możliwością zabrania głosu. Nie godzi się to z założeniami demokracji pośredniej. Ostatecznie członkowie komisji mieli się zastanowić. Kilka godzin później okazało się, że udział w komisji nie będzie już potrzebny. W piątkowe popołudnie kupcy spotkali się z prezydentem miasta oraz jego zastępcami.×
KOMENTARZE (1)

  • PUG, 2011-07-01 18:55:36

    Jestem mieszkanką ul. Piłsudskiego ,popieram utworzenie Deptaka na ul.Piłsudskiego.Właściciele"Sklepów i usług"stanowią mniejszość w stosunku do pozostałych mieszkańców kamienic usytuowanych wzdłóż ulicy,którzy zapewne chcieliby korzystać z uroków Deptaka.Na pewno zmniejszyłby się ruch sam...ochodów co jest dużą uciążliwością dla mieszkańców tej ulicy (hałas,spaliny).Uważam ,że urok Deptaka może być atutem w pozyskaniu klientów dla sklepów zlokalizowanych przy Deptaku a nie wadą ,która może doprowadzić do plajty czy bankructwa.Ulica Piłsudskiego jest idealnym miejscem do utworzenia Deptaka, ponieważ jest położona w Centrum miasta.Właściciele sklepów dbają tylko o swóje prywatne interesy nie zauważając potrzeb szerszej grupy społeczności stargardzkiej tj.setek rodzin zamieszkałych przy tej ulicy, którzy na co dzien muszą znosić uciążliwości związane z zamieszkiwaniem w centrum miasta.Moim zdaniem decyzję w sprawie utworzenia Deptaka powinni podjąć mieszkancy tej ulicy  rozwiń