PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie będzie referendum w Kleszczowie

  • www.fakty.bai.pl    31 października 2011 - 08:33
Nie będzie referendum w Kleszczowie

Nadzór prawny wojewody zakwestionował obie uchwały w sprawie referendum w Kleszczowie dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów.
Przeszkodą jest plan zagospodarowania przestrzennego. Czy mieszkańcy w kolejnym referendum zmienią więc plan?

Czytaj też: Będą dwa referenda w Kleszczowie?

14 października dotarł do Urzędu Gminy Kleszczów 12-stronicowy dokument. To postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji tego przedsięwzięcia, które będzie stanowić uzasadnienie do decyzji środowiskowej wójta. Teraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ukaże się obwieszczenie podające 21 – dniowy termin i miejsce składania przez mieszkańców uwag i wniosków.

Czytaj też: O spalarni w Kleszczowie zadecydują mieszkańcy?

Wydział Prawny, Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego podzielił stanowisko warszawskiego radcy prawnego występującego w imieniu Eko Region Kleszczów. Ale sekretarz gminy Kleszczów bronił stanowiska mieszkańców – inicjatorów referendum. Jego zdaniem uchwała o referendum z ich inicjatywy nie naruszała możliwości stosowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów. Nie blokowała wszelkich inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Dotyczyła wyłącznie termicznego przekształcania odpadów.

23 października miało się odbyć referendum w Kleszczowie. Mieszkańcy tej najbogatszej gminy w Polsce mieli odpowiedzieć na pytanie, czy są przeciwko budowie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów na terenie gminy Kleszczów. Referendum nie będzie. Nie będzie też referendum dotyczącego kontynuacji budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych na paliwo gazowe. Przypomnę, że to referendum rada gminy postanowiła przeprowadzić 25 września. Mieszkańcy gminy mieli odpowiedzieć na pytanie: czy jesteś za kontynuacją budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów komunalnych na paliwo gazowe.

Nie będzie ani referendum z inicjatywy mieszkańców, ani referendum z inicjatywy rady gminy. Nadzór prawny wojewody łódzkiego stwierdził nieważność zarówno uchwały z 18 lipca dotyczącej referendum z inicjatywy rady gminy jak i uchwały z 10 sierpnia dotyczącej referendum z inicjatywy mieszkańców. 20 września wojewoda łódzka podjęła rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały ws. referendum z inicjatywy mieszkańców.

Powód w obu przypadkach jest ten sam: obie uchwały są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały z 10 sierpnia, dotyczącej referendum z inicjatywy mieszkańców wojewoda łódzka zarzuca, że uchwała jest sprzeczna z ustawą o referendum lokalnym. Jej zdaniem mieszkańcy mają prawo wyrazić w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięć spraw dotyczących wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji danej jednostki samorządu. Pod warunkiem jednak, że sprawa nie została rozstrzygnięta.

Tymczasem Rada Gminy Kleszczów uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bogumiłów i Karolów 18 kwietnia 2007 r. Stał się on prawem miejscowym. I właśnie ten plan przewidywał w Bogumiłowie, zdaniem wojewody, na terenie strefy przemysłowej lokalizację regionalnego zakładu termicznego przetwarzania odpadów. W obrocie prawnym funkcjonował więc akt prawa miejscowego zawierający rozstrzygniecie w sprawie, którą zamierzano poddać pod głosowanie w referendum.×
KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2011-10-31 15:07:44

    Nie mozna sie spodziewac, zeby wszyscy mieszkancy Gminy czy tez decydenci byli chemikami, ale produkcja gazu (zgazowanie) a spalarnie to dwie kompletnie rozne sprawy. O ile zgazowanie moze byc czyste i bezemisyjne (o ile nie jest prowadzone przy pomocy palnikow plazmowych) o tyle spalanie jest wrec...z niebezpieczne dla otoczenia, wprowadzajac do powietrza rozne toksyny. Czemu sie wiec sprzeciwiaja mieszkancy ?  rozwiń