PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie każda instalacje przetwarzania odpadów może być ponadregionalną

  • pt    5 sierpnia 2014 - 15:33
Nie każda instalacje przetwarzania odpadów może być ponadregionalną

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przedłożone przez ministra środowiska.
Rząd pozytywnie ocenia rozwiązania zaproponowane w senackim projekcie nowelizacji przepisy umożliwiające realizację PO Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020.

Czytaj też:  Polsce grozi wstrzymanie unijnych środków

Zgodnie z dokumentem „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa”, możliwość finansowania ze środków unijnych będą miały tylko te projekty, które zostaną uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami, tworzonych przez zarządy województw i zatwierdzone przez ministra środowiska.

Czytaj: Budujemy sześć spalarni, na jaim są etapie?

Chodzi o zapewnienie określonych warunków wyjściowych, które umożliwią efektywną realizację programów współfinansowanych z UE.

Negatywną ocenę rządu uzyskały rozwiązania, które mogłyby spowodować niemożność uzyskania środków finansowych z UE, a dotyczą: wydłużenia terminów opracowania wojewódzkich programów gospodarki odpadami (WPGO) do 31 grudnia 2015 r., Rząd nie zgadza się także na zamianę „zatwierdzania” planów inwestycyjnych na „opiniowanie” przez ministra środowiska.

Rząd pozytywnie ocenił przepis mówiący o uznaniu spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania tych odpadów. Nie zgadza się natomiast z postulatem, by za ponadregionalną spalarnię uznać wszystkie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.