Nie wszystkie szkoły są ekologiczne

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy Knauf Insulation, organizatora Akcji „Ekoszkoła”, aż 35 proc. szkół nie zastosowało żadnych rozwiązań ekologicznych. Ponad połowa dyrektorów szkół nie planuje takich rozwiązań w przyszłości, mimo że stosując takie rozwiązania mogliby obniżyć koszty eksploatacji budynków.
Nie wszystkie szkoły są ekologiczne

Dyrektywa 2010/31/UE zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Zgodnie z nią, każde państwo członkowskie zostało zobligowane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. Budynki szkolne również będą musiały sprostać restrykcyjnym przepisom unijnym w tej kwestii, dlatego dyrektorzy szkół już dziś powinni zacząć myśleć o zastosowaniach poprawiających efektywność energetyczną budynków szkół.

Czytaj też: Mają szkołę 10 razy tańszą od innych

Grosz do grosza…

Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Knauf Insulation, znaczący wpływ na brak zastosowań ekologicznych w szkołach mogą mieć ograniczone środki finansowe. Z raportu „Stan techniczny polskich szkół” TNS Polska wynika, że szkoły przeznaczają 6 proc. budżetu na większe, okresowe remonty budynków. Kwoty te nie są wystarczające. Dlatego w tej sytuacji szkoły starają się pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, jednak jak pokazują badania, tylko 11 proc. proc. z nich uzyskuje dofinansowanie.

Remonty szkół

Badania pokazują, że szkoły są remontowane średnio co 5 lat. W 34 proc. szkół remont odbył się w ciągu ostatniego roku. 61 proc. respondentów odpowiedziało, że pomimo potrzeb remontowych, modernizacja budynków się nie odbędzie do końca roku.

Czytaj też: Energooszczędność zrewolucjonizuje budownictwo

W większości przypadków (84 proc.) brak działań naprawczych budynków, dyrektorzy tłumaczą problemami związanymi z brakiem funduszy. Warto dodać, że na liście najpilniejszych potrzeb remontowych pojawiły się: naprawa dachu (według 16 proc. badanych), izolacja budynku (12 proc.) oraz wymiana okien (10 proc.).

Akcja „Ekoszkoła”

Firma Knauf Insulation, w ramach działań wspierających lokalną społeczność, zorganizowała akcję pod nazwą „Ekoszkoła”. W imię hasła „Zbudujmy zrównoważoną przyszłość dla naszych dzieci” firma zaprosiła Internautów do programu, w ramach którego zobowiązała się dostarczyć materiały do izolacji budynku oraz przekazać środki na termomodernizację szkoły. Placówką, która zakwalifikowała się do akcji „Ekoszkoła” była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle. Pod koniec października zakończą się prace remontowe, dzięki którym szkoła w Chechle będzie bliższa unijnym standardom.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE