PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK krytycznie o oczyszczalniach ścieków

 • pt    2 stycznia 2014 - 13:23
NIK krytycznie o oczyszczalniach ścieków

Na 36 skontrolowanych przez NIK komunalnych oczyszczalni zaangażowanych w przetwarzanie osadów działania niezgodne z prawem wystąpiły aż w 32.
Komunalne oczyszczalnie dopuszczają się niebezpiecznych zaniedbań przy gospodarowaniu osadami ściekowymi – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli.

Aż 90 proc. skontrolowanych przez NIK oczyszczalni nie przekazywało wraz z przetworzonym osadem wiarygodnych badań oraz informacji o dawkach, w jakich można go stosować. Stwarza to ryzyko skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.


Czytaj też: Samorządy dobrze realizują Krajowy Program Oczyszczania Ścieków

Jak tłumaczą inspektorzy NIK podstawowym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych jest wykorzystanie ich do nawożenia gruntów w celu zwiększenia materii organicznej w glebach. Muszą być jednak wcześniej poddane specjalnej obróbce, eliminującej zagrożenia chorobotwórcze. Jakiekolwiek lekceważenie przepisów w tym przypadku stwarza ryzyko skażenia środowiska.

NIK negatywnie oceniła zagospodarowanie osadów ściekowych przez skontrolowane komunalne oczyszczalnie ścieków. Osad wykorzystywany był niemal w całości (ponad 98 proc.), ale oczyszczalnie nagminnie łamały przy tym przepisy prawa: ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z 13 lipca 2010 roku.

Na 36 skontrolowanych podmiotów - zaangażowanych w przetwarzanie osadów - działania niezgodne z prawem wystąpiły aż w 32.

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że aż 90 proc. oczyszczalni nie przekazało użytkownikom gruntów wiarygodnych badań osadów  i gleby ani informacji o dawkach osadów, jakie mogą na niej stosować.

Ponad 13 proc. w ogóle nie wykonało badań, natomiast jakość pozostałych nie gwarantowała ochrony gruntów przed skażeniem. Ponadto kontrola pokazała, że ponad 40 proc. skontrolowanych oczyszczalni stosowało osady w miejscach niedozwolonych, np. na terenach podlegających ochronie przyrodniczej, zabudowanych, w pobliżu ujęć wody czy w czasie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Badania osadów w większości skontrolowanych oczyszczalni ( 63,9 proc.) wykonywano zbyt rzadko lub na wadliwie pobranych próbach. Połowa z 33 oczyszczalni, które stosowały osady bezpośrednio na grunty, nie ustalała - oddzielnie dla każdej badanej partii osadów - dawki maksymalnej. W konsekwencji na grunty wywożono zmieszane osady badane i niebadane.

Ponadto niemożliwe było precyzyjne dozowanie osadów, gdyż oczyszczalnie przeważnie nie miały wag, więc jedynie szacowały ich masę. Takie postępowanie stwarza ryzyko przekroczenia maksymalnych dawek do gleby.

Badania gruntów w większości oczyszczalni (70 proc.) wykonywano niezgodnie z przepisami. Wykonywano je na wiele miesięcy przed zastosowaniem osadów lub już po ich użyciu, zamiast każdorazowo przed zastosowaniem osadów. Próby do badania pobierane były wadliwie, a w części raportów nie wskazano metody ich wykonania, choć ustawa tego wymaga. Ponad 13 proc. skontrolowanych zakładów w ogóle nie wykonało badań części gruntów.KOMENTARZE (3)

 • gierkra, 2014-02-04 18:51:16

  Ręce opadają. To jest przerażające, że jeszcze tyle bylejakości mamy w kraju. Taka krótkowzroczność i brak wyobraźni.
 • Andrzej, 2014-01-03 13:54:11

  Rozwiązań problemu z osadami trzeba szukać w USA. Tam stosują archaeany (Arkea i Biovicat) - dzięki temu mają zmniejszoną produkcje osadów nadmiernych (o ca. 40-50%), redukują biogenny azot amonowy oraz redukują do wymaganego minimum miano bakterii patogennych (coli). Biotechnologicznie i środowisko...wo Europa jest daleko w tyle w stosunku do USA.  rozwiń
 • leda, 2014-01-02 15:34:29

  To co za kwalifikacje mają pracownicy tych oczyszczalni? Kto ich zatrudnia? Czy to wszystko śwagrowie? I co robi Inspekcja Ochrony Środowiska? Ręka rękę myje? Dowiedzieli się, że są takie urządzenia jak oczyszczalnie, że UE daje na nie kasę, ale po co one są i jak się ich używa - nikt nie powiedzi...ał? nie nauczył?  rozwiń