PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę

  • pt    22 sierpnia 2016 - 08:59
NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę
Ogółem NIK stwierdziła 577 nieprawidłowości w 193 postępowaniach na 360 zbadanych) poprzedzających wydanie decyzji (fot.fotolia)

• Postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach.
• Opóźnienia spowodowane są brakiem dla części obszarów gmin planów zagospodarowania przestrzennego i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników.
- Podstawową przyczyną długotrwałości procedury administracyjnej był brak dla części obszarów skontrolowanych gmin planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod inwestycje. Ta okoliczność wymuszała przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) – pisze Najwyższa Izba Kontroli w pokontrolnym raporcie „Wydawanie decyzji ostatecznych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę w województwie mazowieckim”.

Warunki zabudowy

Możliwość zaskarżenia przez inwestora uzgodnień dokonanych w toku postępowań, czy też składania odwołań od wydanych decyzji skutkowała tym, że proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy trwał nawet do kilku lat. Takie przypadki wystąpiły m.in. w Urzędzie Miasta Płocka (756 dni), Urzędzie Miasta Otwocka (884 dni) i Urzędzie Miasta i Gminy Grójec (433).

Jak dodaje Izba na długotrwałość postępowań administracyjnych miała wpływ również nieuzasadniona zwłoka w podejmowaniu czynności przez urzędników.

W pięciu na sześć skontrolowanych urzędów gmin/miast decyzje o warunkach zabudowy wydano z naruszeniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, tj. po upływie 2 miesięcy (na 120 zbadanych decyzji o warunkach zabudowy 54 wydano po upływie 2 miesięcy, czyli prawie co drugą skontrolowaną decyzję o wz wydano z naruszeniem ustawowych terminów). Zdarzały się przypadki, że bezzasadnie zawieszano postępowanie.

Bardzo często też nie powiadamiano stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, a w sprawach już się toczących - o przyczynach zwłoki w załatwianiu sprawy i nowym terminie jej załatwienia.

Izba stwierdziła także istotne błędy w stosowanych przez urzędy procedurach, takie jak: nadawanie biegu postępowaniu administracyjnemu pomimo niekompletności złożonych wniosków, czy brak dokumentowania czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania.

- Świadczy to o braku dbałości w wykonywaniu obowiązków przez część pracowników urzędów prowadzących postępowania, jak również o nieskuteczności sprawowanego nad nimi nadzoru – pisze NIK.

Główne nieprawidłowości w gminach

Ogółem NIK stwierdziła 577 nieprawidłowości w 193 postępowaniach na 360 zbadanych) poprzedzających wydanie decyzji. Przy czym 510 nieprawidłowości stwierdzono w 134 postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) i 67 nieprawidłowości w 59 postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla 60 pozwoleń na budowę (po 10 zbadanych w każdym starostwie powiatowym), poprzedzonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt), NIK zbadała łączny czas trwania postępowania - liczony od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji o wzizt.

Okazało się, że faktyczny czas tych postępowań (bez odejmowania okresów, których nie wlicza się do czasu ich trwania) wyniósł w 38 przypadkach (tj. 63,3%) powyżej 100 dni, a w 10 przypadkach powyżej 200 dni (16,6%). Najdłuższe ze zbadanych postępowań w Piasecznie trwało 284 dni, a najkrótsze 63 dni, w Płocku odpowiednio 180 i 41 dni, w Grójcu 318 i 72 dni, w Kozienicach 258 i 36 dni, w Otwocku 223 i 68 dni i w Legionowie 221 i 62 dni.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Starsza, 2016-08-23 20:10:22

    Ja nie wiem jak wygląda procedura prawna przy złożeniu podania o warunki zabudowy ale w mojej sytuacji posiadania działki która zamieniła się w teren ochronny, kazano usunąć barak w ciągu tygodnia w Karwieńskich Błotach Drugich a gdy poprosiłam o określenie warunków zabudowy, otrzymałam pismo z proś...bą abym ja określiła sobie warunki zabudowy.. I nie wiem co dalej robić? Może powinnam kupić w Krokowej barak u tamtejszego producenta? Wtedy gmina dobrzezarobi?  rozwiń