PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o finansowaniu ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową

  • pt    18 kwietnia 2016 - 10:17
NIK o finansowaniu ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową

NIK skontrolowała przewoźników kolejowych i autobusowych. (fot. mat.pras.)

• Obowiązujący w latach 2013-2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował na ogół prawidłowo.
• Kontrola NIK wykazała, że większość przewoźników spełniała wymogi uprawniające do uzyskania dopłat.
• Izba zwraca uwagę na niewielką liczbę kontroli przeprowadzonych przez urzędy marszałkowskie u części przewoźników autobusowych.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła uchybienia tylko u jednego przewoźnika autobusowego, który na jednej z obsługiwanych linii nie posiadał przez kilka miesięcy odpowiedniego zezwolenia i w związku z tym nienależnie pobrał dopłaty w łącznej kwocie 14,3 tys. zł. Marszałkowi województwa dolnośląskiego, który przyznał przewoźnikowi tę kwotę, Izba poleciła odzyskanie nienależnie przekazanych środków – wynika z raportu „Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową”.

Kontrola przewoźników autobusowych wykazała również nieprawidłowe stosowanie przez jednego z nich kasy fiskalnej, niepozwalające na rejestrację dwóch spośród ośmiu ustawowych ulg. W ocenie NIK, stwarzało to ryzyko nieprawidłowego ewidencjonowania części sprzedaży biletów. W przypadku czterech przewoźników stwierdzono zaniedbywanie przez nich obowiązku informowania pasażerów o cenach biletów, przysługujących ulgach oraz rozkładach jazdy.

W okresie objętym kontrolą badane urzędy marszałkowskie przekazały przewoźnikom autobusowym środki w łącznej wysokości 436 mln zł. NIK zwróciła szczególną uwagę na niewielką liczbę kontroli przeprowadzanych przez dwa z czterech zbadanych urzędów marszałkowskich.

W latach 2013-2014 kujawsko-pomorski urząd marszałkowski skontrolował tylko czterech spośród 36 przewoźników autobusowych, a wielkopolski urząd marszałkowski - żadnego z 88 przewoźników, pozostawiając tym samym prawidłowość wykorzystania większości przekazanych środków bez należytej, bezpośredniej weryfikacji.

Nieterminowe przekazywanie dopłat

Kontrola NIK wykazała ponadto przypadki niedotrzymywania określonych w umowach z przewoźnikami terminów przekazywania dopłat (przez dolnośląski i wielkopolski urząd marszałkowski) oraz dopuszczania przez dolnośląski UM do nieterminowego składania wniosków przez przewoźników, co prowadziło do występowania okresów bezumownych, wynoszących od 24 do 35 dni, za które - pomimo braku umów - przewoźnicy otrzymywali dopłaty.

Izba zwróciła również uwagę na zróżnicowane podejście urzędów marszałkowskich do ujmowania wydatków z tytułu dopłat do ulgowych biletów w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej, wskazując na potrzebę podjęcia przez Ministra Finansów działań mających na celu doprowadzenie do jednolitego ujmowania tego rodzaju wydatków.

Kontrola finansowania ulg na przejazdy komunikacją kolejową, przeprowadzona u ministra właściwego do spraw transportu oraz u pięciu przewoźników kolejowych wykazała, że minister terminowo i we właściwych kwotach przekazał przewoźnikom należne dotacje, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem - pisze Izba dodając, że niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na rachunek ministra, przy czym dwóch przewoźników w 2013 r. i trzech w 2014 r. dokonało zwrotu po ustawowym terminie, co skutkowało zapłatą odsetek w łącznej wysokości 26,4 tys. zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • tantus, 2016-04-19 09:06:52

    Do malina: z tego, co wiem, ulgi ustawowe będą dotyczyły tylko tych przewozów, które samorządy uznają w planach transportowych za istotne społecznie. Na tych liniach albo będą organizowane przez samorządy przetargi na obsługę linii, albo będą je obsługiwać samorządowi przewoźnicy, albo będą dopłacać... konkretnym przewoźnikom do konkretnych przewozów. Wszystkie pozostałe przewozy będą miały charakter komercyjny i nie będą się do nich stosować żadne ulgi ustawowe.  rozwiń
  • malina, 2016-04-18 13:08:50

    Ktoś może ma wiedzę, jak system dopłat ma PRAKTYCZNIE zadziałać od stycznia 2017r. ? Jak obliczyć rekompensatę i rozsądny zysk?