• PARTNERZY PORTALU

NIK skontroluje schroniska dla zwierząt w ośmiu województwach

• Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy działania podejmowane na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt są skuteczne.
• W ośmiu województwach kontrolerzy przyjrzą się funkcjonowaniu schronisk oraz działaniom gmin i powiatowych inspektoratów weterynaryjnych.
• NIK sprawdzi jak realizowane są zalecenia po ostatniej kontroli.
NIK skontroluje schroniska dla zwierząt w ośmiu województwach
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy działania podejmowane na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt są skuteczne. /fot.fotolia.pl

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że przed dwoma laty Izba przedstawiła raport poświęcony ochronie bezdomnych zwierząt. Prezentował on ponury obraz, pokazujący nieefektywność systemu opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Wiele z nich znika zaraz po odłowieniu przez hycli, inne giną w przepełnionych, niespełniających standardów schroniskach. Z raportu wynikało, że samorządy zainteresowane były głównie wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, jednak bez zapewnienia im miejsc w schroniskach, bo na to brakowało już pieniędzy.

Otwierało to drogę do tzw. adopcji donikąd, za którą kryło się uśmiercanie zwierząt albo umieszczanie ich w miejscach, w których przeżyć nie mogły.

W tym samym raporcie NIK wskazywała na konieczne zmiany w prawie. Wnioski de lege ferenda wskazywały, że wyłapywanie powinno być tylko pierwszym etapem w procesie zapewnienia zwierzętom opieki.

Następstwem odłowienia powinno być natomiast umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w spełniającym normy schronisku, a kolejnym - przeprowadzenie adopcji. Po przeprowadzonych kontrolach, NIK wnosiła też o rejestrowanie i znakowanie psów domowych, wskazywanie w umowie z przedsiębiorcą wyłapującym zwierzęta schroniska, do którego mają one trafić (obecnie można je czasowo przetrzymywać w innych miejscach).

Jeden z wniosków de lege ferenda dotyczył także umożliwienia kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt poza schroniskami.

NIK skontroluje schroniska w ośmiu województwach - fot.mat.prasowe
NIK skontroluje schroniska w ośmiu województwach - fot.mat.prasowe

- Ten ponury obraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który wyłaniał się z raportu NIK spowodował, że o wnioskach z tej kontroli poinformowaliśmy wszystkie samorządy w Polsce, już wtedy zapowiadając, że skala tych nieprawidłowości jest tak znaczna, że do tematu wrócimy. I wracamy - mówi prezes NIK.

Głównym celem rozpoczynającej się kontroli, w której sprawdzonych zostanie 14 schronisk, 13 gmin i 9 służb weterynaryjnych będzie ocena prawidłowości i skuteczności działań gmin na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt.

- Typując schroniska braliśmy pod uwagę skargi napływające do NIK, doniesienia medialne, wykorzystaliśmy także informacje przekazane nam przez Radę do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, która działa przy prezesie NIK - tłumaczy Tomasz Suchowierski z białostockiej delegatury NIK.

O przeprowadzenie kontroli zapobiegania bezdomności zwierząt wnioskowała Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołana przy prezesie NIK w 2015 r. Pełni ona funkcję opiniodawczo-doradczą. W jej skład wchodzą m.in. Dorota Sumińska, Stanisław Tym, Sylwia Najsztub, Marta Lichnerowicz, Agnieszka Pawlus, Beata Krupianik i Magdalena Środa.

Sylwia Najsztub, prezes zarządu fundacji Duch Leona, która na co dzień pracuje z agresywnymi psami i prowadzi hospicjum dla psów uważa, że gminy powinny zastanowić się nad tym, czy same nie mogą stworzyć swojego małego przytuliska, zamiast podpisywać umowy z dużymi schroniskami, w których zamyka się po kilka tysięcy psów. Nie dość że koszty byłyby mniejsze i wszystko pozostawałoby pod kontrolą, to jeszcze małe przytuliska służyłyby z korzyścią dla psychiki zwierzęcia.

 


KOMENTARZE (17)ZOBACZ WSZYSTKIE

Obowiązkowe znakowanie zwierząt, KASTRACJA, STERYLIZACJA , w schroniskach powinny znajdować się zwierzęta które z przyczyn losowych nie mają lub straciły swoich opiekunów, odebrane z rodzin które nie zabezpieczają należytej opieki. Uważam , że w dalszym ciągu w naszym kraju walka z bezdomnością o...granicza się do umieszczanie zwierzęcia w schroniskach, tak mało dzieje się z przeciwdziałaniem bezdomności. Przykre to powiedzieć , ale dla wielu osób to prawdziwy biznes na "psiej krzywdzie". Gminy powinny bardziej patrzeć na to z kim podpisują umowy, jakie to schronisko, czy gwarantują tylko pobyt zwierzęciu ( za niemałe pieniądze) czy również zajmują się ich adopcjami. rozwiń

Da- ria, 2016-02-20 23:58:44 odpowiedz

cd. a także w jaki i czy prowadzone jest uświadamianie społeczeństwa , że zanim podejmą decyzję o przyjęciu zwierzęcia do domu / psa, kota czy innego pieszczoszka/ to musza się nad tym poważnie zastanowić. Że pies czy kot to nie zabawka , to stworzenie o określonych potrzebach psychicznych i fizycz...nych. Że muszą się zastanowić , czy są w stanie zabezpieczyć te potrzeby /odżywianie , załatwianie potrzeb fizjologicznych , spacery itp./biorąc pod uwagę własny tryb życia wynikający ze stanu rodzinnego , godzin pracy , wieku itp. Że pojawią się ograniczenia w wyborze miejsca na wakacje- nie wszędzie przyjmują ze zwierzętami , że czasem trzeba wybrać miejsce , które będzie dobre dla pupila nie bacząc na potrzeby własne. Zwierzę , ma prawo odpocząć i pobyć w warunkach zbliżonych do najbardziej naturalnych. Przyjmując zwierzę do domu bierze się za nie odpowiedzialność ,staje się ono domownikiem w zdrowych warunkach. rozwiń

ADG, 2016-01-21 21:19:29 odpowiedz

Może przy okazji9 schronisk zająłby się problemem psów w miastach . W jaki sposób Spółdzielnie mieszkaniowe organizują wybiegi dla psów.To temat ważny .W moim mieście jeden wybieg na starym osiedlu zlokalizowano na wprost wejścia do Pierogarni , śmiedzi okrutnie nawet przy 10- cio stopniow...ym mrozie.Jest to jednocześnie jedyny teren zielony na tym osiedlu.Na innym dla trzech osiedli dziki wybieg na placu zabaw dla dzieci oraz bezpośrednio pod oknami mieszkańców , nawet dorośli biorą przykład ze swoich podopiecznych /najlepiej pod balkonem/. W piaskownicach od kilku lat nie było wymiany piasku , nie mówiąc już o dezynfekcji piaskownic . Nie prowadzi się akcji - informacyjno - szkoleniowej w lokalnych mediach / radio i tvs / a w okolicy są dwa schroniska dla psów- odalone o kilka km. rozwiń

ADG, 2016-01-21 20:57:00 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU