PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK skontrował gospodarkę odpadami w Poznaniu. Związek Międzygminny przepłacał za usługi

  • MIW    11 grudnia 2017 - 10:39
NIK skontrował gospodarkę odpadami w Poznaniu. Związek Międzygminny przepłacał za usługi
Spalarnia w Poznaniu działa od roku 2016. (fot. www.poznan.pl)

Wybudowana w Poznaniu spalarnia odpadów przyczyniła się do zlikwidowania problemu składowania odpadów na terenie Związku Międzygminnego aglomeracji poznańskiej. Taką diagnozę przynosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Izba wytknęła jednak, że Związek ten, po przejęciu obowiązków tworzących go gmin związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w początkowym okresie działalności część zadań realizował nieprawidłowo. Uchybienia dotyczyły m.in. zlecania odbioru odpadów bez przetargu.
• Do poznańskiej spalarni trafiają śmieci zebrane na obszarze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

• Działający od 2013 roku Związek realizuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki odpadami w Poznaniu oraz ośmiu ościennych gminach: Buku, Czerwonaku, Kleszczewie, Kostrzynie, Murowanej Goślinie, Obornikach, Pobiedziskach i Swarzędzu.

• W latach 2013-2014 Związek zlecał usługi na odbiór odpadów w trybie zamówień z wolnej ręki. Skutkiem tego koszty były aż o 40 proc. wyższe niż wtedy, gdy zadania realizowały wyłącznie podmioty wyłonione w przetargu.

W Polsce w roku bieżącym działało sześć spalarni odpadów komunalnych. Dwie inwestycje były w trakcie budowy, a trzy inne pozostawały w fazie planowania. Ta w Poznaniu działa od roku 2016. NIK stwierdził, że miasto Poznań „skutecznie doprowadziło” do jej wybudowania i uruchomienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Izba oceniła, że miasto wyłoniło partnera prywatnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapewniło prawidłowy nadzór nad realizacją zadań, zarówno na etapie budowy spalarni, jak i w fazie jej uruchamiania. Przypomniała zarazem, że ustalony model partnerstwa publiczno-prywatnego przewidywał, że zapewnienie odpowiedniej ilości odpadów spoczywać będzie na Poznaniu.

Czytaj:Spalarnie w Polsce: 30 proc. odpadów do spalenia. Co to oznacza w praktyce?

Z wypełnieniem tego ostatniego może jednak być problem. Jak ustaliła Izba, faktyczna ilość niesegregowanych odpadów komunalnych, zebrana z terenu gmin Związku w latach 2014-2016, była niższa o ok. 9 proc. rocznie od prognoz przyjętych na etapie planowania inwestycji. Według NIK stwarza to ryzyko niezapewnienia w kolejnych latach ilości odpadów odpowiedniej do mocy przerobowej instalacji, choć z drugiej strony Izba zwraca uwagę, że władze Poznania podejmowały działania na rzecz zakontraktowania dodatkowych strumieni odpadów, skutkiem czego w I kwartale 2017 r. ilość ta odpowiadała postanowieniom umowy w sprawie budowy i eksploatacji poznańskiej spalarni.

Czytaj:Poznańska spalarnia najlepszym pionierskim projektem PPP

Według informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska spalarnia działała zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na jej eksploatację, zachowując normy emisji niebezpiecznych gazów i pyłów. Przed spalarnią zainstalowano elektroniczny ekran na którym prezentowane są wyniki ciągłego monitoringu substancji szkodliwych powstających w procesie spalania. NIK podkreśla, że uruchomienie poznańskiej spalarni przyczyniło się do eliminacji procederu składowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin objętych działaniem Związku Międzygminnego aglomeracji poznańskiej.×
KOMENTARZE (2)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-12-12 10:07:04

    Wdrożono system selektywnej zbiórki odpadów? Gdyby wdrożono rzeczywiste segregowanie odpadów i ich obieg zamknięty (ponowne użycie), to by nie było czego spalać w istniejących już w Polsce spalarniach. Takie dążenia są potrzebne.
  • ..., 2017-12-11 15:23:16

    Nie jest źle ale nienajgorzej jest w Poznaniu... gloswielkopolski.pl/artykul/3392739,posegregowane-smieci-w-poznaniu-trafiaja-do-jednej-smieciarki,id,t.html