PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK: System gospodarki odpadami działa niedostatecznie i nieskutecznie

 • PAP/AT    21 marca 2017 - 11:43
NIK: System gospodarki odpadami działa niedostatecznie i nieskutecznie
Znaczna liczba gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu (fot.pixabay.com)

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
• Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.

• Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

• W pięciu województwach w 2014 r. znaczna liczba gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu.

• Za niedostateczny NIK uznała też nadzór marszałków województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nad podmiotami prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Według raportu NIK przekazanego, zarządy województw z opóźnieniem aktualizowały wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zarówno w 2012 r., jak i w 2016 r., a organy wykonawcze gmin nie zawsze dostosowywały do tych planów regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach.

Opóźnienie aktualizacji planów w 2012 r. spowodowało opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Opóźnienie aktualizacji planów w 2016 r., spowodowane zostało późnym uchwaleniem Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

W ocenie NIK opóźnienia w planowaniu gospodarowania odpadami stwarzają zagrożenie dla realizacji warunków dla przyszłej perspektywy finansowej UE, według których zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi powinny były zostać przekazane Komisji Europejskiej do końca 2016 r.

Czytaj też: Ministerstwo chce skutecznej kontroli nad odpadami

Jak czytamy w komunikacie NIK, sejmiki województw uchwałami w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami tych uchwał nadawały status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych coraz to nowym instalacjom.

"W okresie 2013−2015 liczba regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w kolejno zmienianych uchwałach sejmików województw w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami, wzrosła z 73 do 298. W efekcie na terenie trzech województw moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wielokrotnie przekroczyły ilość wytworzonych odpadów: w 2013 r. trzykrotnie, a w 2016 r. już sześciokrotnie" - wskazano.

Zdaniem NIK jest to "nieuzasadniony trend, który może stwarzać zagrożenie dla zapewnienia odpowiedniej wielkości strumienia odpadów wymaganego do funkcjonowania instalacji".

Czytaj tez: Segregacja elektrośmieci na nowych zasadach. Jak wypracować standardy przetwarzania?

Jak podano, w pięciu województwach w 2014 r. znaczna liczba gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania. "W ocenie NIK zagraża to wypełnieniu przez Polskę celów w gospodarce odpadami komunalnymi określonych na 2020 r. i pozyskaniu środków pomocowych z funduszy UE w kolejnej perspektywie finansowej" - zaznaczono.

Za niedostateczny NIK uznała też nadzór marszałków województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nad podmiotami prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przestrzegania decyzji administracyjnych i przepisów prawa o odpadach.×
KOMENTARZE (5)

 • Asystent, 2017-03-28 07:54:06

  Do PROKURATOR: Chciałbym też odpowiedź na pytanie: jakie czynności podjęto po ujawnieniu tego, że w Łodzi systemowo, z polecenia decydentów firm śmieciowych - miesza się podczas odbioru odpadów wysegregowane przez mieszkańców frakcje - plus.expressilustrowany.pl/wiadomosci/a/jak-wywozi-sie-lodzkie-...smieci,11920084  rozwiń
 • PROKURATOR, 2017-03-27 22:22:57

  Czy można by najuprzejmiej prosić autora o konkretne dane,jakich miast kontrola NIK dotyczy oraz jakie są sankcje dla urzędów za powstałe straty i "nieprawidłowości?? Gdzie można zapoznać się z całościowym protokołem NIK?. Chyba nie jest UTAJNIONY ??
 • w.potega@neostrada.pl, 2017-03-21 16:14:32

  Podstawą dokumentowania ruchu odpadów musi być rzetelne dokumentowanie przejmowania odpadów od mieszkańców, a potem tylko pilnowanie bilansowania obrotów nimi. Być może specjalnie wprowadzono ryczałt, żeby nikt nie wiedział co się ze śmieciami dzieje? Nasze polskie próby pouczania innych europejskic...h państw o reformowaniu będą zawsze żałosne, jeśli porządku z odpadami nie zrobimy. Jak już PIS tak lubi wszystko centralizować, to może ustawę uchwali o konieczności wystawiania mieszkańcom kwitów za przejmowane od mieszkańców śmieci. Gdy już będą kwity wystawiane mieszkańcom, jak w supermarkecie, to całą resztę można obliczać jak w korporacji, nawet co 2 godziny raporty przedstawiając. Zdaje się jednak, że obecni funkcyjni w gminach powinni teraz pójść do pracy w korporacjach, aby kiedyś dokładne rozliczenia wprowadzać, po ewentualnym powrocie do gminy. PRL i peerelowskie (polskie) szkoły niestety takich rozliczeń od podstaw nigdy nie nauczały. Modlitwy do wyklętych też tego problemu nie rozwiązują, przy całym szacunku dla bohaterów.  rozwiń