PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa instalacja do przetwarzania odpadów ZUO w Elblągu gotowa

  • AT    9 października 2012 - 18:12
Nowa instalacja do przetwarzania odpadów ZUO w Elblągu gotowa

Zakończyła się trwająca od roku 2009 realizacja instalacji do przetwarzania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych ZUO w Elblągu, powstającego w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.
Wyposażona w zaawansowane technologicznie rozwiązania instalacja o przepustowości  54 000 Mg/rok z możliwością poszerzenia do około 70 000 Mg/rok, połączona z kompostownią o wydajności około 28 000 Mg/rok należy, zdaniem ekspertów do ścisłego grona najbardziej nowoczesnych, przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie obiektów nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Czytaj też: Większa wydajność przy segregacji odpadów

Proces technologiczny sortowania bazuje na koncepcji opracowanej przez specjalistów z firmy Tomra Sorting, odpowiedzialnych za segment recyklingu i rozwój marki Titech.

Zgodnie z projektem ZUO zasięgiem swojego działania będzie obejmowało  miasto Elbląg oraz powiaty elbląski i braniewski (16 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich)- łącznie ok. 220 000 mieszkańców.

Całkowita wartość projektu  „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  wynosi  83 431 839 zł w tym:  koszty kwalifikowane 82 024 090 zł, wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności 47 235 623 zł.

Działający dotychczas Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu został gruntowanie zmodernizowany, rozbudowany i wyposażony w najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania, wspierające procesy odzysku i recyklingu.

Jego nowa, wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki pozwoli na automatyczne wydzielenie  6 frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu oraz frakcji do produkcji paliwa RDF.

Dzięki unikalnemu połączeniu w sortowni ZUO w Elblągu zaawansowanych technologicznie rozwiązań do sortowania odpadów komunalnych oraz zautomatyzowaniu procesów odzysku i procesowi biologicznego przetwarzania instalacja technologiczna pozwoli ograniczyć ilość odpadów kierowanych do składowania do około 36% i z wieloletnim wyprzedzeniem spełnić wymagania w zakresie odzysku i przygotowania do recyklingu frakcji materiałowych, które zgodnie z prawem osiągnięte mają być przez Polskę do roku 2020.

<!-- pagebreak //-->

Wśród zastosowanych rozwiązań do uzyskania bardzo wysokiego, bo sięgającego ponad 80 proc. poziomu odzysku określonych frakcji materiałowych, znacząco przyczyniają się precyzyjne, bazujące na zaawansowanych technologicznie czujnikach separatory optyczne Titech autosort.

- Kryteriami doboru technologii były dla inwestora skuteczność procesów, ich efektywność oraz świadomość wyzwań i celów w gospodarowaniu odpadami. Wyposażone w unikalną kombinację czujników bliskiej podczerwieni i światła widzialnego separatory Titech autosort błyskawicznie identyfikują obiekty znajdujące się na taśmach przenośników, przetwarzają informacje na temat materiału, z którego jest wykonany, kształtu, koloru i położenia oraz są w stanie wysortować  z wysoką skutecznością dochodzącą do ponad 90% zdefiniowane frakcje materiałowe ze skierowanego w obszar ich działania strumienia odpadów – mówi Mariusz Rajca, prezes polskiej spółki - córki Tomra Sorting.

 - Instalacja ZUO w Elblągu jest wyposażona aż w sześć takich systemów.  Znacząco usprawni to realizację celów środowiskowych i rynkowych, wpłynie na ekonomikę prowadzonej  działalności  oraz pozwoli na zyskanie przewagi konkurencyjnej – dodaje.

Dzięki zastosowanym technologiom w ZUO w Elblągu już w 2013 roku możliwe  będzie ograniczenie o ponad 50 proc. ilości trafiających na składowiska biodegradowalnych odpadów komunalnych, zmniejszenie o więcej niż o 40 proc. składowanych odpadów komunalnych w 2014 roku, co odpowiada realizacji celów postawionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014.

Ponadto jest  możliwe  znacząco szybciej niż do 2020 roku osiągnięcie zakładanego odzysku i skierowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu ponad 50 proc. masy papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła znajdujących się w odpadach z gospodarstw domowych co jest obowiązkiem gmin zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Przeciętna rodzina co roku produkuje około tony odpadów. Ze 100 000 ton odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych możliwe jest uzyskanie takiej ilości i jakości frakcji materiałowych nadających się do procesów recyklingu, których wartość sięga nawet kilku milionów złotych. Odzyskanie wartościowych surowców wtórnych to duże wyzwanie, ale ZUO w Elblągu jest do niego dobrze przygotowane – wyjaśnia Mariusz Rajca z TOMRA Sorting.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.