Nowa instalacja do przetwarzania odpadów ZUO w Elblągu gotowa

Zakończyła się trwająca od roku 2009 realizacja instalacji do przetwarzania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych ZUO w Elblągu, powstającego w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.
Nowa instalacja do przetwarzania odpadów ZUO w Elblągu gotowa

Wyposażona w zaawansowane technologicznie rozwiązania instalacja o przepustowości  54 000 Mg/rok z możliwością poszerzenia do około 70 000 Mg/rok, połączona z kompostownią o wydajności około 28 000 Mg/rok należy, zdaniem ekspertów do ścisłego grona najbardziej nowoczesnych, przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie obiektów nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Czytaj też: Większa wydajność przy segregacji odpadów

Proces technologiczny sortowania bazuje na koncepcji opracowanej przez specjalistów z firmy Tomra Sorting, odpowiedzialnych za segment recyklingu i rozwój marki Titech.

Zgodnie z projektem ZUO zasięgiem swojego działania będzie obejmowało  miasto Elbląg oraz powiaty elbląski i braniewski (16 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich)- łącznie ok. 220 000 mieszkańców.

Całkowita wartość projektu  „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  wynosi  83 431 839 zł w tym:  koszty kwalifikowane 82 024 090 zł, wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności 47 235 623 zł.

Działający dotychczas Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu został gruntowanie zmodernizowany, rozbudowany i wyposażony w najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania, wspierające procesy odzysku i recyklingu.

Jego nowa, wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki pozwoli na automatyczne wydzielenie  6 frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu oraz frakcji do produkcji paliwa RDF.

Dzięki unikalnemu połączeniu w sortowni ZUO w Elblągu zaawansowanych technologicznie rozwiązań do sortowania odpadów komunalnych oraz zautomatyzowaniu procesów odzysku i procesowi biologicznego przetwarzania instalacja technologiczna pozwoli ograniczyć ilość odpadów kierowanych do składowania do około 36% i z wieloletnim wyprzedzeniem spełnić wymagania w zakresie odzysku i przygotowania do recyklingu frakcji materiałowych, które zgodnie z prawem osiągnięte mają być przez Polskę do roku 2020.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE